NCCs miljøpris 2001 til Fornebu

NCCs miljøpris 2001 tildeles i dag AF NCC Fornebu og Telenor Fornebu; henholdsvis entreprenør og byggherre. – Byggherren har stilt strenge miljøkrav og AF NCC Fornebu har oppfylt disse på en utmerket måte, mener juryen.

Telenor Fornebu har i dette prosjektet satt svært strenge krav til gjennomføring av rent bygg, avfallsminimering, kildesortering og materialvalg. AF NCC Fornebu har en restavfallsandel på 33 % og besparelsene ved kildesortering er anslått til kroner700.000. Entreprenøren har erfart at økt kvalitet og effektivitet er kommet som et resultat av rent og ryddig bygg. Utfra miljøhensyn er det stilt strenge krav til materialvalg og NCC har gjennom innkjøp vist at miljøhensynet tas alvorlig. God dokumentasjon er avgjørende for hvem man handler med. - Juryen mener AF NCC Fornebu har oppfylt Telenor Fornebus krav på en utmerket måte og dermed satt kundens behov i fokus på en god måte. Juryen ønsker imidlertid også å hedre Telenor Fornebu som har stilt miljøkrav utenom det vanlige, sier juryleder Jon-Erik Lunøe. Generelt understreker juryen nødvendigheten av at kunden setter miljøkrav, og at entreprenører, arkitekter og andre involverte setter krefter inn på å oppfylle slike krav. Da vil man kunne samarbeide om å bidra til et godt miljø og en god byggeprosess. Miljøprisens mål Gjennom konkurranse om årets beste ”miljøprosjekt” ønsker NCC å synliggjøre hvordan fokus på ytre miljø på ulike måter bidrar til god lønnsomhet i bedriften. Miljøprisen skal bidra til å styrke bevisstheten og miljøengasjementet blant alle ansatte. For ytterligere informasjon: Lisbeth Stokke Fjeldly, miljøingeniør og jurymedlem NCC, tel 22 98 67 36 Jon-Erik Lunøe, juryleder NCC, tel 22 98 67 23 Samtlige NCCs pressemeldinger finner du på www.nccnorge.no NCC er et av Nordens ledende bygg- og eiendomsutviklingsselskap. NCC har i Norge en årlig omsetning på ca 5,2 mrd. NOK. Antall ansatte er ca 3.200.

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Dokumenter og linker