Negativt driftsresultat i første kvartal

NCC Construction AS hadde i første kvartal 2007 et negativt driftsresultat på 37 millioner kr, mot pluss 25 millioner kr i 2006. Omsetningen i perioden var på NOK 1181 millioner kr og lå på nivå med fjorårets tall (1220 millioner kr). Selskapet hadde en tilfredsstillende ordreinngang på 1341 millioner kr. Ordrereserven på 5287 millioner kr ved utgangen av kvartalet var på nivå med gjennomsnittlig 12 måneders omsetning.

- Vi har på ingen måte fått den starten på året som vi ønsket oss. I dagens marked er dette helt uakseptabelt, sier adm. dir. Sven Chr Ulvatne.

De største bidragsyterne til det negative resultatet er LNG-prosjektet Isle of Grain i Storbritannia og dårlige resultater for visse prosjekter ved distriktskontoret i Tønsberg.

NCC har mottatt varsel fra Statens Bygningstekniske Etat (BE) om at det vurderes å trekke deler av eller hele selskapets sentrale godkjenning. Det forventes en snarlig reaksjon fra BE, men selskapet har uansett utfall satt i verk en rekke tiltak i et omfattende forbedringsarbeid. Tiltakene omfatter bedre planlegging og gjennomføring av prosjektene, bruk av ekstern revisjon og økt kvalitetskontroll. Det Norske Veritas er engasjert til å assistere NCC i dette arbeidet. Samtidig økes bemanningen, og prosjektene får bedre støtte gjennom produksjonsplanlegging og kvalitetssikring.

- Disse tiltakene skal dokumentere at NCC er en kompetansebedrift med høyt kvalifiserte medarbeidere som er i stand til å tilfredsstille sine kunders krav til gjennomføring og kvalitet, samtidig som vi følger alle interne og eksterne krav til rutiner, lover og forskrifter, sier Ulvatne.

- Jeg venter å se en kortsiktig effekt av tiltakene - også i form av økonomiske resultater - i løpet av de neste månedene, mens enkelte tiltak trenger lenger tid for å virke. Vi har og skal fortsatt ha et sterkt fokus på kvalitet på alle områder tvers gjennom hele organisasjonen, og jeg venter at alle bidrar positivt, sier Ulvatne.

Etter en usedvanlig vellykket bygging av Statoils fire LNG-tanker i betong på Melkøya i Hammerfest valgte NCC å gå inn i et tilsvarende prosjekt på Isle of Grain sør for London. Som Norges fremste selskap innen glidestøp skulle erfaringene fra Snøhvit borge for et godt resultat.

- Dette prosjektet har ikke gått bra. Mens Melkøya fremstår som ett av våre mest vellykkede prosjekter gjennom tidene både økonomisk og teknisk, har vi sammen med vår joint venture partner gått på en smell i Storbritannia, opplyser Sven Chr. Ulvatne.

- Dårlig betongkvalitet, manglende kompetanse hos innleide britiske arbeidstakere, liten forståelse for den måten nordmenn benytter sin store kunnskap på og vanskelige værforhold har skapt et tapsprosjekt. Dessverre har vi måttet erkjenne at det å drive glidestøp i Storbritannia er vesentlig annerledes enn i Norge. NCC har skrevet ned prosjektresultatet i første kvartal med 30 millioner kr, sier han.

For ytterligere informasjon kontakt:
Sven Chr. Ulvatne, adm. dir. NCC Construction AS tlf. +47 928 90 316
Øyvind Kvaal, dir. for Kommunikasjon og Samfunnskontakt, tlf. +47 900 76 910

Om oss

Vår visjon er å fornye bransjen og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er et av Nordens ledende selskaper innenfor bygg, infrastruktur og eiendomsutvikling, med en omsetning på 54 Mrd NOK i 2019 og nærmere 15 500 ansatte. NCC er notert på Nasdaq Stockholm.

Abonner