Ny NCC-kontrakt på Follobanen

Report this content
Lese original

NCC har i høst fått i oppdrag fra Bane NOR på betong- og tunnelarbeider i Ekebergfjellet, som del av utbyggingen på Follobanen mellom Oslo og Ski. Kontraktsummen er på MNOK 45.

Dette er den andre kontrakten NCC utfører for Bane NOR på utbyggingen av Follobanen. Siden høsten 2018 har NCC utført betongarbeider på strekningen Loenga-Ekebergåsen.

– NCC har de siste årene gjennomført gode prosjekter for Bane NOR, blant annet den pågående byggingen av strekningen Venjar-Eidsvoll. Vi er nå i avslutningsfasen på våre arbeider på Loenga-Ekebergåsen, og nå ser vi fram til å komme i gang med denne jobben, sier divisjonsdirektør Per Jonsson, leder for divisjon Civil Engineering Norge.

Entreprisen for bygging av portaler i rømningstuneller i Ekebergfjellet i Oslo omfatter blant annet

oppføring av betongvegger, etablering av betongsluse i tunnelmunning, dryppsikring, samt avretting og asfaltering av rømningsveger. Videre skal det leveres og fylles opp ca 3000 kubikkmeter masse, etableres gjerder, porter, rømningstrapp fra spor samt kum for brannvann i dagsone.

Arbeidene starter opp kort tid etter kontraktsinngåelsen i september 2020. Planlagt ferdigstillelse er februar 2021.

Follobaneprosjektet er innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo og er Norges største samferdselsprosjekt i nyere tid. Bane NOR planlegger trafikk fra nye Ski stasjon gjennom Follobanens lange tunnel i desember 2022.

 

For ytterligere informasjon, kontakt:

Svein-Arne Sivertsen, regionsjef, Civil Engineering Norway

T: +47 992 35 657, e: svein.arne.sivertsen@ncc.no

Robin Stenersen, kommunikasjonsrådgiver NCC Infrastructure Norway

T: +47 952 90 219, e: robin.stenersen@ncc.no

Mediekontakt: Robin Stenersen, kommunikasjonsrådgiver, NCC Infrastructure
t: 952 90 219 e: robin.stenersen@ncc.no 

Om NCC. Vår visjon er å fornye bransjen og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er et av Nordens ledende selskaper innenfor bygg, infrastruktur og eiendomsutvikling, med en omsetning på 54 Mrd NOK i 2019 og nærmere 15 500 ansatte. NCC er notert på Nasdaq Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia