Nye Hegg skole får høy miljøstandard

Lese original

Nye Hegg skole i Lier kommune vil bli et moderne skolebygg med svært høy miljøstandard. I tillegg til skolebygget skal det også oppføres et amfi og en flerbrukshall. Avtalen mellom Lier kommune og NCC Construction ved OKK Entreprenør i Drammen er på MNOK 215.

- Offentlige bygg er blant våre satsingsområder. Kravene til meget høy miljøstandard gjør at Hegg skole passer godt sammen med våre øvrige prosjekter, sier distriktssjef Stig Berg i OKK Entreprenør.

OKK Entreprenør i Drammen, som har opparbeidet meget god erfaring med miljøriktige bygg, har tidligere levert NSB Skolen med energimerket A og fullfører i disse dager kontorbygget Asker Panorama som BREEAM sertifiseres «excellent». BREEAM er et internasjonalt klassifiseringssystem som sikrer fokus på både ytre og indre miljø fra planlegging til bruk.

Nye Hegg skole skal tilfredsstille en rekke strenge miljøkriterier, som er langt strengere enn myndighetenes minimumskrav til nye bygg. Skolen skal energimerkes A og bygges etter kriteriene for Passivhus. I tillegg skal skolebygget klassifiseres etter BREEAM.

- Vi registrerer en økende interesse for miljøbygg fra det offentlige. Vi har tidligere levert BREEAM klassifiserte bygg, og i år har vi overlevert Norges første BREEAM sertifiserte barnehage i Trondheim. I tillegg til CO2-avtrykket handler BREEAM også om brukernes innemiljø med hensyn til lys og luft. Jeg er overbevist om at miljøriktige skolebygg vil bedre læringsmiljøet, sier regiondirektør Thomas Re Johnsen i NCC Construction.

Nye Hegg skole skal bli en 1-7 skole med tre paralleller. I tillegg til selve skolebygget skal det oppføres en Black Box med 258 sitteplasser i et amfi og en flerbrukshall. Totalt areal er ca. 11 500 kvadratmeter.

Byggearbeidene starter i november og ferdigstilles i juli 2015.

Kontaktperson:
Kommunikasjonssjef Terje Stachnik Hansen, NCC Construction, tlf. + 47 992 16 785

NCCs bildebank:
http://www.ncc.no/no/OM-NCC/Press-och-media/Bildbank/

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2012 hadde NCC i Norge en omsetning på ca. 7,4 milliarder kroner og har rundt 2 500 ansatte. NCC Construction Norge bygger boliger, kontorer, veier, anlegg og infrastruktur.

Abonner