Nye NCC-selskaper i Norge

Fisjonen i NCC Norge AS er nå gjennomført. Nye firmanavn er NCC Construction AS, NCC Roads AS og Altima AS.

Endringene fører til at den formelle og den operative strukturen blir sammenfallende. Formålet er å skape mer fokus på de enkelte virksomhetene og styrke kompetansen. Selskapet som fisjoneres er NCC Norge AS (org.nr. 911 274 426). Selskapet videreføres som NCC Construction AS etter fisjonen, og overtar således samme organisasjonsnummer. Ved fisjonen overføres eiendeler og forpliktelser til; •NCC Roads AS (org.nr. 984 884 176), Mariboesgt. 13, 0183 Oslo. Til selskapet NCC Roads AS (nystiftet) overføres virksomhetsområdene Asfalt, Råstoffer, Drift - Vedlikehold og Service, Trafikksikring og Naturstein. •Altima AS (org.nr. 983 950 043), Postboks 4, 2027 Kjeller. Til selskapet Altima AS overføres virksomhetsområdet Maskin. Virksomheten som i dag drives av NCC Eiendom AS, videreføres uendret. Forretningsenhetene Roads, Altima og Eiendom har allerede i lengre tid fungert som operativt selvstendige enheter løsrevet fra entreprenør- og boligvirksomheten. Fisjoneringen innebærer at også de juridiske selskapsforholdene blir i samsvar med dette. For ytterligere informasjon: Espen A. Pay, adm.dir. NCC Construction AS, 22 98 68 00 / 913 10 517 Kyrre Olaf Johansen, adm.dir. NCC Roads AS, 22 98 68 00/916 33 138 Stein Haugbro, adm.dir. NCC Eiendom AS, 22 98 69 55 / 950 26 210 Asbjørn Lid, adm.dir. Altima AS, 66 93 66 66 / 911 25 750 Sigurd Knudsen, sjef for informasjon og samfunnskontakt, NCC Construction AS, tlf 22 98 69 03 / 959 08 166 Samtlige NCCs pressemeldinger finner du på www.ncc.no NCC er et av Nordens ledende bygg- og eiendomsutviklingsselskap. NCC har i Norge en årlig omsetning på ca 5,2 mrd. NOK. Antall ansatte er ca 3.200.

Om oss

Vår visjon er å fornye bransjen og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er et av Nordens ledende selskaper innenfor bygg, infrastruktur og eiendomsutvikling, med en omsetning på 54 Mrd NOK i 2019 og nærmere 15 500 ansatte. NCC er notert på Nasdaq Stockholm.

Abonner

Dokumenter og linker