Økt bevissthet og tydeligere holdninger rundt sikkert

Lese original

Sikre arbeidsplasser har høyeste prioritet i NCC. Derfor arrangerer NCC Construction HMS-uken for tredje gang fra 2. til 6. september.  Fra 2010 til 2012 gikk H-verdien, inkludert underentreprenører, i NCC Construction ned fra 9,5 til 4,6.

Det er en god utvikling, men målet er ikke nådd. NCC har en nullvisjon når det gjelder ulykker. På veien er det et delmål med H-verdi på under 4 inkludert underentreprenører. H-verdi er antall arbeidsrelaterte personskader med fravær, per million arbeidede timer.

-Vi i NCC har et sterkt fokus på HMS og tar ansvar for alle på våre byggeplasser. Vi har sett en spesielt god utvikling etter at vi startet å inkludere underentreprenører i våre egne HMS program og oppfølgingsrutiner, sier administrerende direktør Håkon Tjomsland i NCC Construction.

HMS-uken involverer samtlige 2.500 ansatte, innleid personell og underentreprenører over hele landet. Uken vil bli brukt til refleksjoner, kurs og opplæring for å øke de ansattes sikkerhet. Blant aktivitetene som blir gjennomført er fallsikringskurs, førstehjelp, kurs i riktig bruk av sikkerhetsutstyr og beredskapsøvelser. I perioder vil alt arbeid på NCCs bygg-, anlegg og arbeidsplasser stanses helt.

- God HMS er et resultat av holdninger og kompetanse, og nå ser vi at arbeidet vi gjør gir resultater. Vi er fornøyd med at H-verdien på to år, inkludert underentreprenører, har gått ned fra 9,5 til 4,6, sier KS-/HMS-sjef i NCC Construction Kjetil Tonning.

Eget program for sikkerhetsopplæring
Alle som skal jobbe ved et bygg- og anleggsprosjekt i NCC må også gjennomføre et 30 minutter langt program for sikkerhetsopplæring. Etter å ha fullført programmet er man godkjent for alle NCCs prosjekter i 2 år. Underentreprenører og andre får godkjenning for 1 år.

- Gjennom programmet «Hel inn – Hel ut» øker vi bevisstheten rundt sikkerhet og helse. Kurset er obligatorisk for alle som skal inn på NCC prosjekter, men vi oppfordrer alle ansatte til å gjennomføre kurset som en grunnopplæring i sikkerhet, forteller Tonning.

NCC Constructions H-verdi, inkludert underentreprenører, siste tolv måneder var 4,6. Så langt i år er H-verdien 5,1.

For ytterligere informasjon
Administrerende direktør Håkon Tjomsland, NCC Construction, tlf. +47 901 19 363
Kommunikasjonssjef Terje Stachnik Hansen, NCC Construction, tlf. +47 992 16 785 

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2012 hadde NCC i Norge en omsetning på ca. 7,4 milliarder kroner og har rundt 2 500 ansatte. NCC Construction Norge bygger boliger, kontorer, veier, anlegg og infrastruktur.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia