Økt ordreinngang og omsetning for NCC Construction 1. halvår

Lese original

NCC Construction Norge omsatte for 1,908 milliarder kroner og fikk et driftsresultat på 9 millioner kroner i første halvår 2011.

- I dette halvåret har det vært sterkt fokus på å vokse i NCC Construction Norge. Vi ser en stor økning både i ordreinngang og omsetning i tillegg til økt ordrereserve. Vi har også lykkes bra med rekrutteringen i første halvår og har ansatt 180 nye medarbeidere. Driftsresultatet er vesentlig svakere enn i fjor og svekkelsen kommer hovedsakelig fra nedskrivning av resultatet på et hotellprosjekt i Trondheim i tillegg til svakere marginer på nylig avsluttede prosjekter, forteller adm. dir. Peter Gjørup i NCC Construction Norge.

I andre kvartal har NCC Construction Norge blant annet fått kontrakter på et stort veiprosjekt på E18 i Vestfold, på skole og barnehage på Siggerud og et nytt byggetrinn på boligprosjektet Tou Park i Stavanger. I tillegg er oppkjøpet av Per Nordhagen Entreprenørforretning AS i Oslo og Carl C Fon AS i Vestfold gjennomført.

Sykefraværet er fortsatt lavt, mens noen arbeidsulykker med fravær gjør at H-verdien har økt til 6,6 i løpet av de siste tolv månedene.

- Jeg er fornøyd med veksten, vårt kjøp av Carl C Fon AS og Per Nordhagen Entreprenørforretning AS og rekrutteringen, men selvsagt ikke med resultatet og frekvensen av arbeidsulykker i dette kvartalet, forteller Gjørup.

Nøkkeltall NCC Construction Norge, med datterselskaper, 1. halvår 2011 i MNOK. 2010-tall i parentes:
Omsetning: 1908 (1590)
Driftsresultat - EBIT: 9 (68)
Driftsmargin - EBIT: 0,5 % (4,3 %)
Ordrereserve: 3617 (3421)
Ordreinngang: 2196 (1682)

Sykefravær (siste 12 mnd): 4,6 %
H-verdi (arbeidsulykke med fravær, siste 12 mnd): 6,6

I 2. kvartal 2011 var omsetningen i NCC Construction Norge på 1009 (814) millioner kroner, driftsresultatet på 8 (37) millioner kroner og ordreinngangen på 1512 (1130) millioner kroner. 

Hele NCC-konsernet omsatte for 21 383 (21 634) millioner svenske kroner og fikk et driftsresultat på 545 (670) millioner svenske kroner i første halvår 2011.

Kontaktpersoner:
Adm. Dir. Peter Gjørup, NCC Construction, tlf. + 47 452 94 411
Kommunikasjonsrådgiver Jesper Damon Stokke, tlf. + 47 901 41 729

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2010 hadde NCC i Norge en omsetning på 5,3 milliarder kroner og rundt 1 700 ansatte. NCC Construction Norge bygger boliger, kontorer, veier, anlegg og infrastruktur.

Abonner

Multimedia

Multimedia