Økt ordreinngang og omsetning for NCC Construction 1. halvår

Lese original

NCC Construction Norge omsatte for 1,908 milliarder kroner og fikk et driftsresultat på 9 millioner kroner i første halvår 2011.

- I dette halvåret har det vært sterkt fokus på å vokse i NCC Construction Norge. Vi ser en stor økning både i ordreinngang og omsetning i tillegg til økt ordrereserve. Vi har også lykkes bra med rekrutteringen i første halvår og har ansatt 180 nye medarbeidere. Driftsresultatet er vesentlig svakere enn i fjor og svekkelsen kommer hovedsakelig fra nedskrivning av resultatet på et hotellprosjekt i Trondheim i tillegg til svakere marginer på nylig avsluttede prosjekter, forteller adm. dir. Peter Gjørup i NCC Construction Norge.

I andre kvartal har NCC Construction Norge blant annet fått kontrakter på et stort veiprosjekt på E18 i Vestfold, på skole og barnehage på Siggerud og et nytt byggetrinn på boligprosjektet Tou Park i Stavanger. I tillegg er oppkjøpet av Per Nordhagen Entreprenørforretning AS i Oslo og Carl C Fon AS i Vestfold gjennomført.

Sykefraværet er fortsatt lavt, mens noen arbeidsulykker med fravær gjør at H-verdien har økt til 6,6 i løpet av de siste tolv månedene.

- Jeg er fornøyd med veksten, vårt kjøp av Carl C Fon AS og Per Nordhagen Entreprenørforretning AS og rekrutteringen, men selvsagt ikke med resultatet og frekvensen av arbeidsulykker i dette kvartalet, forteller Gjørup.

Nøkkeltall NCC Construction Norge, med datterselskaper, 1. halvår 2011 i MNOK. 2010-tall i parentes:
Omsetning: 1908 (1590)
Driftsresultat - EBIT: 9 (68)
Driftsmargin - EBIT: 0,5 % (4,3 %)
Ordrereserve: 3617 (3421)
Ordreinngang: 2196 (1682)

Sykefravær (siste 12 mnd): 4,6 %
H-verdi (arbeidsulykke med fravær, siste 12 mnd): 6,6

I 2. kvartal 2011 var omsetningen i NCC Construction Norge på 1009 (814) millioner kroner, driftsresultatet på 8 (37) millioner kroner og ordreinngangen på 1512 (1130) millioner kroner. 

Hele NCC-konsernet omsatte for 21 383 (21 634) millioner svenske kroner og fikk et driftsresultat på 545 (670) millioner svenske kroner i første halvår 2011.

Kontaktpersoner:
Adm. Dir. Peter Gjørup, NCC Construction, tlf. + 47 452 94 411
Kommunikasjonsrådgiver Jesper Damon Stokke, tlf. + 47 901 41 729

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2010 hadde NCC i Norge en omsetning på 5,3 milliarder kroner og rundt 1 700 ansatte. NCC Construction Norge bygger boliger, kontorer, veier, anlegg og infrastruktur.

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia