Redusert gebyr i asfaltsaken

Lese original

Tingretten i Oslo har i dag redusert gebyret Konkurransetilsynet ila NCC i forbindelse med ulovlig samarbeid i Trøndelag fra 140 MNOK til 40 MNOK.

NCC mener det var urimelig å gi selskapet et gebyr i saken, da det i saken har kommet klart frem at det er én person i selskapet som har drevet et ulovlig samarbeid med en konkurrent. Handlingene har vært illojale og bryter med alle instrukser og selskapets retningslinjer for selskapets forretningsvirksomhet.

Med en reduksjon av gebyret til 40 MNOK mener NCC at Tingretten har tatt hensyn til selskapets syn i saken.

- Vi må få studere dommen nærmere før vi kommer med vår konklusjon. Men vi noterer at tingretten har tatt hensyn til våre synspunkter, sier Håkan Broman, sjefsjurist i NCC-konsernet.

NCC tok saken til retten fordi selskapet ønsket å få klarhet i hva Konkurransetilsynet mener selskapet kunne gjort annerledes for å hindre det som har skjedd.

- Vi mener overtredelsen ikke kunne vært forebygget av NCC. Den skjedde på tross av NCCs omfattende opplærings- og kontrollprogram i forretningsetikk og konkurranserett, sier Håkan Broman.

I saken handler det om én enkelt tidligere medarbeider som helt bevisst har handlet i strid med NCCs verdigrunnlag og regler.

NCC har tidligere reservert et nødvendig beløp til saken.

Kontaktinformasjon:
Kommunikasjonssjef Tor Heimdahl, NCC Roads, telefon +47 951 30 693, e-post: tor.heimdahl@ncc.no

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2013 hadde NCC i Norge en omsetning på ca. 9,2 milliarder kroner og rundt 2 400 ansatte.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia