Resultatforbedringer i NCC

Lese original

NCC i Norge forbedrer resultatet i tredje kvartal i forhold til årets to første kvartal. Av en omsetning på MNOK 2 153 ender resultatmarginen på 4,6 i tredje kvartal. Dette er på nivå med tilsvarende periode i 2012.

NCC i Norge leverte i årets tredje kvartal et driftsresultat på MNOK 100 av omsetningen på MNOK 2 153. For tredje kvartal 2012 var omsetningen MNOK 2 165 og resultatet MNOK 90. Ordreinngangen og ordrereserven var MNOK 1 960 (1 910) og MNOK 7 872 (8 013).

Lave marginer på gamle bygg entrepriser gir lavt resultat

I NCC Construction var omsetningen MNOK 1 527 (1 314) i tredje kvartal 2013. Driftsresultatet endte på MNOK 23 (26).

Ordrereserven per 30. september 2013 var MNOK 6.522 (7 157). Ordreinngangen i tredje kvartal 2013 var MNOK 1 557, mot MNOK 1 692 i samme periode i 2012. De to største enkeltstående kontraktene som ble inngått i tredje kvartal var for bygging av Riksveg 4, Gran-Jaren med Statens vegvesen og kontrakt for bygging av El laboratorium for SINTEF i Trondheim.

- Vi ser en bedre utvikling i prosjektene i tredje kvartal enn tidligere i år, men det er fremdeles totalt sett lave marginer på bygg prosjekter som nå nærmer seg slutten. På våre infrastrukturprosjekter leverer vi jevnt og godt. Det samme er også tilfellet på byggprosjekter i Drammen og Tønsberg, som drives under merkenavnet OKK Entreprenør. Gjennom oppkjøpet av OKK i 2012 har vi styrket vår tilstedeværelse innen bygg på vestsiden av Oslofjorden, sier administrerende direktør Håkon Tjomsland i NCC Construction.

På store infrastrukturprosjekter vil NCC Construction i økende grad samarbeide med sitt svenske søsterselskap, for overføring av både kapasitet og kompetanse. I første omgang vil i overkant av 100 svenske ingeniører og spesialister bli rekruttert til arbeidsfellesskap i Norge.

- Vi har lang og god tradisjon i Norge for å jobbe i arbeidsfellesskap med NCC Construction i Sverige eller andre utenlandske selskaper med spesialkompetanse. Vi har en klar ambisjon om vekst på det norske infrastrukturmarkedet, sier Tjomsland.

Igangsettelse av fire veiservicekontrakter og bra produksjon

NCC Roads har i tredje kvartal hatt høy asfaltproduksjon, i henhold til sine planer, og omtrent på nivå med tilsvarende periode i fjor.

Innenfor Veiservice har det vært oppstart på fire femårige driftskontrakter. Tre av disse, Vest-Telemark, Numedal og Stord er nye, mens kontrakten på Ringerike er en fornyelse.

Virksomheten for pukk og grus har hatt god og jevn produksjon, men noe lavere volum enn tredje kvartal i 2012.

Høy utleiegrad i næringseiendom

NCC Property Development ferdigstilte byggetrinn 1 av Stavanger Business Park og startet byggingen av Lysaker Polaris i tredje kvartal. Begge prosjektene har en høy utleiegrad, på henholdsvis 100 og 72 prosent. I kvartal tre ble det også inngått en leieavtale i Østensjøveien 27, som nå har en utleiegrad på 90 prosent.

Salgsstart på tre boligprosjekter

NCC Bolig startet salget av Wessel hus på Lillestrøm og Solhellinga og Utsikten på Kruttverket i Nittedal i tredje kvartal. Totalt ble det solgt 15 (32) boliger i tredje kvartal, startet bygging av 2 (0) og overlevert til sammen 22 (97). Av de 22 overleverte boligene var 19 av disse leiligheter på Romsaas Torg på Jessheim.

Nøkkeltall for NCCs virksomhet i Norge:

Millioner kroner Juli-sept 13 Juli-sept 12 Jan-sept 13 Jan-sept 12 Helår 2012
Ordreinngang 1 960 1 910 6 902 7 496 8 951
Ordrereserve 7 872 8 013 7 872 8 013 7 195
Omsetning 2 153 2 165 6 211 5 145 7 376
Driftsresultat (EBIT) 100 90 35 69 126
Driftsmargin
  (EBIT %)
4,6 4,2 0,6 1,3 1,7
Antall ansatte* 2 372 2 236 2 372 2 236 2 090

*Antall ansatte viser gjennomsnitt for hele året.

Nøkkeltall for NCC Construction AS:

Millioner kroner Juli-sept 13 Juli-sept 12 Jan-sept 13 Jan-sept 12 Helår 2012
Ordreinngang 1 557 1 692 4 881 6 050 6 943
Ordrereserve 6 522 7 157 6 522 7 157 6 225
Omsetning 1 527 1 314 4 598 3 387 5 212
Driftsresultat (EBIT) 23 26 -66 28 69
Driftsmargin
  (EBIT %)
1,5 2 -1,4 0,8 1,3

Nøkkeltall for NCC-konsernet, med aktivitet i Norden, Tyskland, Baltikum og St. Petersburg:

Millioner kroner Juli-sept 13 Juli-sept 12 Jan-sept 13 Jan-sept 12 Helår 2012
Ordreinngang 11 724 11 320 38 017 34 697 47 643
Omsetning 11 712 11 840 32 782 32 823 49 138
Driftsresultat (EBIT) 734 700 1 010 1 021 2 178
Driftsmargin
  (EBIT %)
6,3 5,9 3,1 3,1 4,4

NCC og arbeidsmiljø

NCC Constructions H-verdi, inklusive underentreprenører, siste tolv måneder var 4,2 og sykefraværet var 4,98 prosent. Tallene for tilsvarende periode i fjor var henholdsvis 4,6 og 4,38.

Fra 2.-6. september gjennomførte NCC Construction i Norge HMS-Uken. Gjennom praktiske og teoretiske kurs og aktiviteter satt samtlige ansatte og underentreprenører fokus på sikkerhet og helse.

- I HMS-Uka setter vi høyt fokus på sikkerhetsmotivasjon og å skape riktige holdninger. Og vi inkluderer alle som befinner seg på våre bygg- og anleggsplasser. Det ser vi gir svært gode resultater, sier HMS-sjef Dag Henning Bredesen i NCC Construction.

4. september gjennomførte også hele NCC konsernet «Awareness Day». Denne dagen stanset NCCs 18.000 ansatte og underentreprenører alt arbeid i 30 minutter for å reflektere over og å drøfte sikkerhet på arbeidsplassen.

For ytterligere informasjon:
Administrerende direktør Håkon Tjomsland, NCC Construction, tlf. +47 901 19 363.
Kommunikasjonssjef Terje Stachnik Hansen, NCC Construction, tlf. +47 992 16 785.

Administrerende direktør Johan Bruun, NCC Bolig, tlf. +47 913 39 977
Administrerende direktør Michael Malm, NCC Roads, tlf. +47 934 17 154
Administrerende direktør Rolf Thorsen, NCC Property Development, tlf. +47 901 19 373.

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2012 hadde NCC i Norge en omsetning på ca. 7,4 milliarder kroner og har rundt 2 500 ansatte. NCC Construction Norge bygger boliger, kontorer, veier, anlegg og infrastruktur.

Tags:

Om oss

Vår visjon er å fornye bransjen og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er et av Nordens ledende selskaper innenfor bygg, infrastruktur og eiendomsutvikling, med en omsetning på 54 Mrd NOK i 2019 og nærmere 15 500 ansatte. NCC er notert på Nasdaq Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia