Sjøentreprenøren utdyper Instefjorden for Rosenberg

Report this content
Lese original

Sjøentreprenøren AS har inngått kontrakt med Rosenberg Worley-verftet i Stavanger om utdypingsarbeider i sjøområdet ved verftets kaianlegg i Instefjorden.

​​Spesialist p undervannsarbeid Sjentreprenren startet i februar i r utdypingsarbeidene ved Rosenberg Worleyverftets kaianlegg i Stavanger

 

Oppdraget består i fjerning av 9000 kubikkmeter løsmasser, sprenging av 3700 kubikkmeter fjell og setting av 150 fjellbolter på sjøbunnen.

Utdypingen foregår vest for verftets tørrdokkai og cirka 130 meter ut i Instefjorden. Det skal utdypes fra sjøkartnull -7m til -10,3m.

– Vi er svært glad for at Rosenberg har valgt Sjøentreprenøren som samarbeidspartner i dette prosjektet. Vi har lang erfaring med krevende jobber av denne typen, senest for Aibel i Haugesund og for Kværner på Stord, sier daglig leder Terje Pettersen i Sjøentreprenøren AS, som er et heleid datterselskap av NCC.


Sjøentreprenøren vil ta i bruk to bore- og sprengningsfartøy, en dykkecontainer og ett gravefartøy for å utføre arbeidene, og opp mot 30 yrkesarbeidere vil jobbe i prosjektet.

Kontrakten ble inngått i desember 2019. Arbeidene startet opp 7. februar og skal være ferdigstilt ved utgangen av mai 2020.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Terje Pettersen, Daglig leder Sjøentreprenøren
T: +47 926 13 501, e: Terje.Pettersen@ncc.no


Robin Stenersen, Kommunikasjonsrådgiver NCC Infrastructure
T: +47 952 90 219, e: Robin.Stenersen@ncc.no

Mediekontakt: Robin Stenersen, kommunikasjonsrådgiver, NCC Infrastructure
t: 952 90 219 e: robin.stenersen@ncc.no 

Om NCC. Vår visjon er å fornye bransjen og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er et av Nordens ledende selskaper innenfor bygg, infrastruktur og eiendomsutvikling, med en omsetning på 54 Mrd NOK i 2019 og nærmere 15 500 ansatte. NCC er notert på Nasdaq Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia