Smartere arbeidsdag på Nye Jordal Amfi med BIM-kiosk

Report this content
Lese original

Ved prosjektet Nye Jordal Amfi har en nylig tatt i bruk en BIM-kiosk ute på anleggsområdet, som med digitale modellbaserte byggetegninger forenkler og effektiviserer arbeidsdagen.

BIM eller bygningsinformasjonsmodellering har de senere år skutt fart inn på norske bygg- og anleggsprosjekter. Som en del av dette har en ved Nye Jordal Amfi i høst koplet opp en egen BIM-kiosk i anlegget.

– Denne brukes blant annet av våre yrkesarbeidere som her kan gå inn og fra BIM-modellen hente ut mål, kotehøyder og se 3D-modeller mot hverandre, forteller stikningsingeniør Sandra Jensen. Sammen med NCCs BIM-tekniker Terje Madsen har hun den senere tid jobbet med å få på plass det digitale verktøyet.

I stedet for en 2D-plantegning som tradisjonelt har vært benyttet innen bygg- og anleggsprosjekt, inneholder en BIM-modell 3-dimensjonale digitale modeller eller visualiseringer, av et prosjekt.

På Nye Jordal Amfi består selve «kiosken» en oppvarmet kontainer med desk for pc, skjerm og printer - plassert strategisk til på anleggsområdet.

Først i gang med opplæring
Å få BIM-kiosken på plass, teknologien installert og de første opplært har tatt mindre enn to uker. Jernbinderne Atle Stenberg og Kåre Sternang har vært først ute med opplæring i bruk av verktøyet. BIM er relativt selvforklarende og svært praktisk i arbeidsdagen, mener de.

– Det er enkelt å ta i bruk, eksempelvis til å finne høyder, mål og avvik i prosjektet. Vi har også en BIM-app (Dalux) på våre smarttelefoner med samme oppsett, navigasjon og funksjonalitet som nettleseren i BIM-kiosken. Da lærer en fortere å bruke dette effektivt, forteller de.  

BIM-appen er også tilgjengelig på nettbrett, som prosjektets formenn anvender daglig ute i selve byggegropa. Nå står opplæring i BIM-verktøyet for de øvrige prosjektmedarbeidere for døren.

– Alle våre rundt 30 kolleger på prosjektet har hatt et første møte med verktøyet, og de gir gjennomgående uttrykk for at dette både virker nyttig, spennende og noe en ønsker lære seg, sier Stenberg og Sternang.

Superenkelt og utfordrende
Ifølge Jensen og Madsen er det egentlig bare fordeler med å ta i bruk BIM-kiosk og digitale, modellbaserte byggeløsninger.

– Det er enklere og mer pedagogisk å jobbe med 3D-tegninger enn tradisjonelle 2D plantegninger. Blant annet ser en lettere de enkelte byggedetaljer knyttet opp mot hele byggekonteksten. Dette muliggjør dessuten en bedre planlegging av arbeidet sammen, forteller de.

Og selv om Nye Jordal Amfi fortsatt er et tegningsbasert prosjekt – som betyr at ved avvik mellom modell og tegning, så er det tegning som gjelder – så er det likevel mulig å utnytte 3D-modellen, presiserer BIM-tekniker Madsen.

– Det går an å bruke en BIM-kiosk og se i modellen selv om prosjektet er tegningsbasert, dette fordi tegningene er hente fra de samme modellene.

Å ta i bruk BIM representerer dog en endring i jobbmåte som også kan by på utfordringer – og der innstilling til endring da gjerne er avgjørende.

– Holdninger er sentralt i dette, samtidig er det viktig å ikke presse folk. Erfaringer fra entreprenører og bransje som tar i bruk BIM er at det er ingen vei tilbake. Så de fleste ser at her er det smart å hive seg med. Og morsomt er det også, avslutter Sandra Jensen og Terje Madsen.Dette er BIM
Bygningsinformasjonsmodellering kalles digitale modeller av et bygg. BIM er informasjonsberikende 3D-modeller hvor poenget er å utnytte kombinasjonen av dette til bedre planlegging og mindre byggefeil, og på dem måten spare tid, kostnader og jobbe sikrere. Det finnes BIM for alle ulike fagområder (bygg, struktur, elektro, VVS, rør osv.) og man kan også kombinere disse modellene til en tverrfaglig BIM.For ytterligere informasjon, kontakt:

Sandra Jensen, stikningsingeniør Nye Jordal Amfi, NCC Infrastructure
E: Sandra.karine.jensen@ncc.no t: +47 938 81 734

Terje Madsen, BIM-tekniker i NCC Infrastructure
E: Terje.Madsen@ncc.no   t: +47 94 117 702

Robin Stenersen, kommunikasjonsrådgiver, NCC Infrastructure
E: Robin.Stenersen@ncc.no, t: +47 952 90 219

Mediekontakt: Robin Stenersen, kommunikasjonsrådgiver, NCC Infrastructure
t: 952 90 219 e: robin.stenersen@ncc.no 

Om NCC. Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett av Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning på SEK 55 milliarder og over 17.800 ansatte i 2017. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. Les mer om oss på NCC.no og følg oss på sosiale medier og på NCC sin bransjeblogg for tilgang til de ferskeste nyhetene. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia