Stabil produksjon i NCC Norge

Lese original

NCC i Norge hadde et noe svakere første kvartal enn samme periode i fjor. Omsetningen endte på MNOK 1 640 (1 849) og driftsresultatet reduseres til MNOK -75 (-15), som følge av en sesongmessig lavere aktivitet i asfaltvirksomheten, færre eiendomstransaksjoner og av en engangseffekt i forbindelse med endringer i pensjonsordningene første kvartal i fjor.

Totalt er det små endringer i samlet ordrereserve og ordreinngang sammenlignet med første kvartal i fjor. Ordrereserven per 31. mars var MNOK 7 826 (7 689) og ordreinngangen i første kvartal var MNOK 2 164 (2 190).

- Tiltakene vi har iverksatt har gitt uttelling på kort sikt og vi jobber for å oppnå stabilitet på lang sikt. Vi opplever et godt marked for samtlige enheter og meget god drift i vår anleggsvirksomhet, sier administrerende direktør Håkon Tjomsland i NCC Construction Norway.

Iverksatte tiltak gir resultater på sikt
Etter prosjektnedskrivninger (MNOK -43) på et antall byggprosjekter i Oslo området i første kvartal 2013 har NCC Construction Norway implementert flere målrettede tiltak, og disse viser positive effekter i første kvartal 2014. De underliggende resultatene er bedre enn for ett år siden. Resultatet for første kvartal endte på MNOK 4 (11). På grunn av endringer i pensjonsordningene ble fjorårets resultat i første kvartal styrket med MNOK 57.

Øvrige nøkkeltall er på nivå med fjoråret, omsetningen endte på MNOK 1 413 (1 492), ordreinngangen på MNOK 1 669 (1 540) og ordrereserven per 31. mars var MNOK 6 276 (6 286).

På infrastruktursiden har NCC Construction Norway etablert et strategisk samarbeid med sitt svenske søsterselskap, blant annet for få tilført ressurser og kompetanse til kommende store infrastrukturprosjekter.

Blant de større kontraktene første kvartal er E18 Knapstad-Retvet, renseanlegg i Bergen, bolig- og næringsbygg i Bærum, boligprosjekt i Drammen og Senja videregående skole.

Nye nordiske divisjoner skal øke ressursutnyttelsen
NCC Roads har fra 1. januar vært organisert i tre nordiske divisjoner; Steinmaterialer, Asfalt og Veiservice. Formålet er blant annet økt ressursutnyttelse på tvers av landegrensene.

Asfaltvirksomheten har som normalt hatt lav aktivitet i første kvartal, og ordreinngangen etter Statens vegvesens anbudsrunder er som forventet. Innenfor steinmaterialer er salget på nivå med i fjor. Gjennomføringen av årets vintersesong innen veiservice er som forventet.

Kontorfokus i Oslo
NCC Property Development har arbeidet med eiendomsutvikling i Oslo området, samt Stavanger. Største fokus har det vært på selskapets to prosjekter på Lysaker. I Stavanger arbeides det med utleie av byggetrinn to på Stavanger Business Park.

Krevende boligmarked
NCC Bolig ser lysninger, etter et krevende boligmarked første kvartal. I første kvartal har NCC Bolig mottatt Svanenmerke for første byggetrinn av Lonaparken utenfor Bergen. Dette er det første leilighetsprosjektet i Norge som har fått tildelt Svanen. Selskapet har også overlevert siste del av Hukenbekken i Asker og mottok tredjeplass i Prognosesenterets kundetilfredshetsundersøkelse i 2013, for sitt prosjekt Romsaas Torg på Jessheim.

Nøkkeltall for NCCs virksomhet i Norge:

Millioner kroner Jan.-mars 2014 Jan.-mars 2013 Helår 2013
Ordreinngang 2 164 2 190 8 735
Ordrereserve 7 826 7 689 7 219
Omsetning 1 640 1 849 9 169
Driftsresultat (EBIT) -75 -15 178
Driftsmargin (EBIT %) - 4,6 % - 0,8 % 1,9 %
Antall ansatte 2 276 2 230

*Antall ansatte viser gjennomsnitt for hele året.

Nøkkeltall for NCC Construction AS:

Millioner kroner Jan.-mars 2014 Jan.-mars 2013 Helår 2013
Ordreinngang 1 669 1 540 6 397
Ordrereserve 6 276 6 286 6 013
Omsetning 1 413 1 492 6 677
Driftsresultat (EBIT) 4 11 3
Driftsmargin (EBIT %) 0,3 % 0,7 % 0,04 %

Nøkkeltall for NCC-konsernet, med aktivitet i Norden, Tyskland, Baltikum og St. Petersburg:

Millioner kroner Jan.-mars 2014 Jan.-mars 2013 Helår 2013
Ordreinngang 12 470 10 227 51 358
Omsetning 9 271 8 833 52 119
Driftsresultat (EBIT) -153 -190 2 415
Driftsmargin (EBIT %) -1,7 % -2,2 % 4,6 %

NCC og arbeidsmiljø
NCC Constructions H-verdi i perioden 1. april 2013 til 31. mars 2014, inkludert underentreprenører, var 4,1 og sykefraværet var 4,7. Tilsvarende tall per 31. mars 2013 var henholdsvis 4,8 og 4,6.

Kontaktpersoner
Administrerende direktør Håkon Tjomsland, NCC Construction, telefon + 47 901 19 363
Kommunikasjonssjef Terje Stachnik Hansen, NCC Construction, telefon + 47 992 16 785

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2013 hadde NCC i Norge en omsetning på ca. 9,2 milliarder kroner og rundt 2 400 ansatte. NCC Construction Norge bygger boliger, kontorer, veier, anlegg og infrastruktur.

Tags:

Om oss

Vår visjon er å fornye bransjen og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er et av Nordens ledende selskaper innenfor bygg, infrastruktur og eiendomsutvikling, med en omsetning på 54 Mrd NOK i 2019 og nærmere 15 500 ansatte. NCC er notert på Nasdaq Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia