Sterk omsetningsvekst i NCC i Norge

Lese original

NCC i Norge økte den samlede omsetningen med mer enn 50 prosent i første kvartal, som endte på MNOK 1 849 (1 211). Resultatmessig er det også en bedring, fra MNOK -80 i fjor til MNOK  -15 i år. Første kvartal gir normalt svak lønnsomhet, på grunn av lav omsetning i asfalt- og deler av anleggsvirksomheten.

Ordrereserven økte med 30 prosent siste år, og var per 31. mars MNOK 7 689 (5 899). Ordreinngangen på MNOK 2 190 (2 292) er omtrent på nivå med første kvartal 2012.

Vekst i NCC Construction

Omsetningen i første kvartal økte med 50 prosent og endte på MNOK 1 492 (989). Driftsresultatet ble MNOK 11 (-12). Resultatet er påvirket av en prosjektnedskrivning på MNOK 43, samtidig som endringer i pensjonsordningene gir en positiv regnskapsmessig effekt på MNOK 57.

Ordreinngangen i kvartalet ble MNOK 1 540 (1 667) og ordreserven per 31. mars var MNOK 6 286 (4 147).

- Resultatet kunne definitivt vært bedre. Men jeg er fornøyd med solid økning i omsetning og ordrereserve. Derimot er jeg selvsagt ikke fornøyd med prosjektnedskrivningen, som slår hardt ut på lønnsomheten dette kvartalet, sier administrerende direktør Peter Gjørup i NCC Construction AS.

I første kvartal har NCC Construction fått to større oppdrag, Lavik kai og bygg for Entra i Schweigaardsgate i Oslo.

NCC Roads tildelt tre driftskontrakter

I første kvartal ble NCC Roads tildelt tre nye driftskontrakter på riks- og fylkesveier av Statens vegvesen. Kontraktene har en samlet verdi på NOK 494 over en femårsperiode. Selskapet har i samme periode fått asfaltoppdrag for 2013 fra Statens vegvesen på totalt 370.000 tonn, til en samlet verdi av MNOK 301.

Flere leietakere til Østensjøveien 27 og Stavanger Business Park

NCC Property Developments arbeid med utleie av Østensjøveien 27 i Oslo og Stavanger Business Park går godt. I første kvartal ble det inngått en leieavtale i begge prosjektene. I innværende kvartal ble det inngått leieavtaler for hele byggetrinn 1 i Stavanger. I første kvartal solgte selskapet tomten Brynsengfaret 8-12 til Oslo kommune for MNOK 175.

Stavanger Business Park, byggetrinn 1 og Østensjøveien 27 ferdigstilles henholdsvis 15. september og 1. desember i år.

Utvikler boligprosjekter

NCC Bolig har solgt 26 (30) enheter i første kvartal og overlevert 9 (22). Årsaken til nedgangen er første og fremst at selskapet ikke har igangsatt eller avsluttet noen større prosjekter dette kvartalet.

- Vi planlegger igangsettelse på flere prosjekt. Det største prosjektet vi jobber med er et utviklingsprosjekt med 600 boliger i Åsane utenfor Bergen, sier administrerende direktør Johan Bruun i NCC Bolig.

Nøkkeltall for NCCs virksomhet i Norge:

Millioner kroner Jan.-mars 2013 Jan.-mars 2012 Helår 2012
Ordreinngang 2 190 2 292 8 951
Ordrereserve 7 689 5 889 7 195
Omsetning 1 849 1 211 7 376
Driftsresultat (EBIT) -15 -80 123
Driftsmargin (EBIT %) 0,8 % -6,5 % 1,7 %
Antall ansatte 2 230 1 746 2 091*

*Antall ansatte viser gjennomsnitt for hele året.

Nøkkeltall for NCC Construction AS:

Millioner kroner Jan.-mars 2013 Jan.-mars 2012 Helår 2012
Ordreinngang 1 540 1 667 6 943
Ordrereserve 6 286 4 147 6 225
Omsetning 1 492 989 5 212
Driftsresultat (EBIT) 11 -12 63
Driftsmargin (EBIT %) 0,7 % -1,2 % 1,2 %

Nøkkeltall for NCC-konsernet, med aktivitet i Norden, Tyskland, Baltikum og St. Petersburg:

Millioner kroner Jan.-mars 2013 Jan.-mars 2012 Helår 2012
Ordreinngang 10 227 10 049 47 878
Omsetning 8 833 9 137 49 138
Driftsresultat (EBIT) -190 -119 2 163
Driftsmargin (EBIT %) -2,2% -1,3% 4,4%

NCC og arbeidsmiljø

NCC Constructions H-verdi i perioden 31. mars 2012 til 31. mars 2013, inkludert underentreprenører, var 4,8 og sykefraværet var 4,6. Tilsvarende tall per 31. mars 2012 var henholdsvis 6,6 og 5.

- Vårt mål er at H-verdien skal være under 4. Vi hadde en positiv utvikling i 2012, samtidig som HMS-arbeidet ytterligere intensiveres i 2013, sier Gjørup.

NCC iverksetter i 2013 ytterligere tiltak for å redusere antall skader og skadeomfanget på egne ansatte og underentreprenører. Blant annet skal arbeidet med risikovurdering på alle nivåer styrkes, og underentreprenører skal involveres sterkere.

For ytterligere informasjon:
Kommunikasjonssjef Terje Stachnik Hansen, NCC Construction, tlf. +47 992 16 785
Administrerende direktør Peter Gjørup, NCC Construction, tlf. +47 452 94 411

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2012 hadde NCC i Norge en omsetning på ca. 7,4 milliarder kroner og har rundt 2 500 ansatte. NCC Construction Norge bygger boliger, kontorer, veier, anlegg og infrastruktur.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia