UDI flytter til Valle View

Lese original

NCC og Utlendingsdirektoratet (UDI) har signert en 10-årig leieavtale på nærmere 16 000 kvadratmeter i NCCs kontorprosjekt Valle View på Helsfyr i Oslo. NCC starter opp byggearbeidene 1. kvartal og Valle View vil være klar for innflytting i slutten av 4. kvartal 2020. 

Valle View Ill Lund  Slaatto  NCC

Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk, og behandler blant annet oppholdstillatelser for utenlandske borgere og tilbyr innkvartering for asylsøkere. 

- Vi valgte Valle View fordi det er et bygg som gir oss nødvendig fleksibilitet, og gode kontorløsninger for våre ansatte. God tilgang til offentlig kommunikasjon var også viktig når vi nå skal ut av sentrum, sier UDI-direktør Frode Forfang.

Kontorbygget Valle Viewca 22 000 kvadratmeter er designet av Lund & Slaatto Arkitekter og blir et nytt og attraktivt landemerke på Helsfyr. NCC kan utvikle totalt 60 000 kvadratmeter kontorlokaler på Valle, et område som har hatt en rivende utvikling de siste årene. Valleområdet er gradvis blitt utviklet til en attraktiv bydel med arbeidsplasser, et godt servicetilbud og nye boliger. 

- Med en viktig samfunnsaktør som UDI som leietaker i Valle View, blir Valle et stadig sterkere kontorområde. Vi opplever økt etterspørsel fra leietakere og gleder oss til den videre utviklingen av de neste fasene, sier Thomas Dahle, administrerende direktør i NCC Property Development AS. 

NCCs utviklingsprosjekt på Valle består av fire planlagte kontorbygg, hvorav det første prosjektet, Valle Wood, ferdigstilles våren 2019. Valle View planlegges ferdigstilt i slutten av 4. kvartal 2020. 

Valle View planlegges miljøsertifisert til BREEAM NOR Excellent. NCCs mål er å minimere miljøpåvirkning og verdiskapning for kunder og samfunn med miljøsertifiserte bygninger, attraktive arbeidsplasser og inkluderende bymiljøer. 

For ytterligere informasjon:

Thomas Dahle, Administrerende direktør, NCC Property Development AS +47 982 39 924, thomas.dahle@ncc.no 
Tor Heimdahl, kommunikasjonssjef NCC i Norge, +47 951 30 693, tor.heimdahl@ncc.no  


Om NCC. Vår visjon er å fornye bransjen og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er et av Nordens ledende selskaper innenfor bygg, infrastruktur og eiendomsutvikling, med en omsetning på over 57 Mrd SEK i 2018. NCC er notert på Nasdaq Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia