Yrkesdrømmer om store anleggsmaskiner

Report this content
Lese original

- Jeg har elsket store maskiner så lenge jeg kan huske, smiler Janne Espedal (20). For NCC-lærlingen var anleggsmaskinførerfaget et naturlig valg.

SE VIDEO PÅ YOUTUBE: Yrkesdrømmer om store anleggsmaskiner

Hun er odelsjente, håndterte gårdstraktoren fra hun var seksten og kjører BMW med «kjekk» motor privat. Så da Janne Espedal fikk sjansen til å lære faget med store anleggsmaskiner, var det midt i hennes «gate».

- Store maskiner har alltid vært populært i mitt hode, så dette er kult, forteller Janne. Siden mai 2016 har hun vært lærling ved NCC Helle sandtak i rogalandskommunen Forsand. Pukkverket produserer steinmaterialer, og store anleggsmaskiner som hjullastere, dumpere og gravemaskin er derfor daglige arbeidsredskap i håndteringen av tunge steinmasser.

For å kjøre maskiner av den størrelse er sertifisering lovpålagt. Bestått prøve for maskinførerbevis er derfor blant det første hun har gjennomgått i lærlingtiden. I tillegg til faglig opplæring i kjøring og vedlikehold av anleggets maskinpark, er Espedal også med på pukkverkets øvrige daglige arbeidsoppgaver.

- Jeg deltar i det meste som skjer her. Og jeg får hjelp av de som jobber på anlegget, som forklarer meg hvordan de enkelte arbeidsoppdragene skal utføres. Det fungerer bra, og det er fint å kunne lære å mestre noe på denne måten.

Ekstra oppfølging

Som lærlingfadder ved Helle sørger driftsleder Per Thu for ekstra oppfølging og vurdering underveis i læreperioden. Ved NCC Helle har en for tiden også én lærling innen transportfag, og denne måten å rekruttere nye fagarbeidere er langt på vei avgjørende for anleggsdriften, mener Thu.

- NCC trenger gode fagfolk og skal alltid ha et visst antall lærlinger blant våre arbeidstakere. Anleggsbransjen er fortsatt preget av menn, gjerne med betydelig snittalder, så å ha Janne som lærling gjør derfor bra både for arbeidsmiljøet her på anlegget og for økt rekruttering av jenter inn i bransjen, sier han.

Selv synes Espedal at hun blir tatt med på de operasjonene som utføres ved anlegget på lik linje med de andre medarbeiderne.

- En må utføre de arbeidsoppgavene en får. Hvem som er på arbeid og hvor det trenges arbeidskraft avgjør også hva som til enhver tid skal utføres og hvordan arbeidsdagen blir, forteller hun.

- Må være interessert

Etter endt læretid og gjennomført fagprøve ved utgangen av 2018, kan 20-åringen se fram til fast jobb som anleggsmaskinfører. Med fagbrevet kan odelsjenta også håndtere anleggsmaskiner hjemme på gårdsdriften. Hun anbefaler gjerne andre unge til å starte yrkeskarrieren som lærling.

- I dette faget må en være interessert i store maskiner, og en må kunne like presisjonsarbeide som det å håndtere en gravesmaskin, sier hun. Å være eneste jente blant pukkverkets åtte arbeidskarer, plager henne ikke det minste.

- Jeg har blitt tatt godt imot og synes det er kjekt her, også det å kunne holde styr på alle mannfolkene, smiler hun.

Viktig rekrutteringsarbeide

Nye lærlinger er viktig for NCC, og selskapet ble nylig kåret til Årets lærebedrift 2016 i Agder av Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA), blant annet for selskapets klare strategi om til enhver tid å ha 8-10 prosent av besetningen på lærlingsiden.

- Vårt lærlingearbeide tilfører NCC nye medarbeidere og ny kompetanse. Vi har ikke råd til å miste noen kull med lærlinger. Med vår omfattende virksomhet kan vi tilby et bredt utvalg av opplæringsplasser, der våre dyktige faddere gjør sitt til at læretiden blir trygg og god, sier lærlingansvarlig Even Hedland i NCC.


MEDIEKONTAKT:
 

Even Hedland, lærlingansvarlig i NCC
e: Even.Hedland@ncc.no, t: +47 908 56 758

Per Thu, driftsleder Helle sandtak, NCC   
e:  per.thu@ncc.no  , t: +47 913 20 020

Robin Stenersen, kommunikasjonsrådgiver i NCC
e: robin.stenersen@ncc.no , t: +47 952 90 219


Lærlinger i NCC

  • Læretiden i bedrift er vanligvis to år, men kan variere fra fag til fag, og leder fram til fagbrev eller svennebrev.
  • NCC har til enhver tid vel 100 lærlinger ansatt.
  • NCC har et kontinuerlig behov for nye lærlinger, og tar inn 50-60 nye hvert år.
  • NCC tar inn lærlinger i fagene betong, tømrer, murer, maler, vei- og anleggsfaget, fjell- og bergverksfaget, anleggsgartnerfaget, asfaltfaget, anleggsmaskinmekaniker, anleggsmaskinfører og anleggsmaskinreperatør
  • De aller fleste får tilbud om fast jobb i NCC etter fullført fagbrev.

Mer om lærlingtid i NCC https://www.ncc.no/jobbe-i-ncc/larling/

Mer om lærling-utdanning https://utdanning.no/tema/nyttig_informasjon/laerling

Abonner

Multimedia

Multimedia