Aksjekapitalforhøyelse

Generalforsamlingen i DiaGenic ASA vedtok 29. oktober 2010 en rettet emisjon av 140 millioner nye aksjer samt en påfølgende reparasjonsemisjon av inntil 60 millioner aksjer, begge til tegningskurs NOK 0,50 per aksje. Aksjekapitalen fra den rettede emisjonen på 140 millioner aksjer er nå registrert i Foretaksregisteret. Ny aksjekapital i DiaGenic ASA er NOK 10 511 826, fordelt på 210 236 520 aksjer, hver pålydende NOK 0,05. Selskapets vedtekter er oppdatert i samsvar med kapitalforhøyelsen. Oppdatert firmaattest følger vedlagt.

De nye aksjene i DiaGenic ASA er fra og med nå handlbare på Oslo Børs.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Kontaktperson:

Erik Christensen, administrerende direktør

Telefon: 47 95939918

E-mail: erik.christensen@diagenic.com

Om DiaGenic ASA
DiaGenic er et innovativt norsk bioteknologi firma som skaper merverdi for pasienter, partnere og investorer gjennom utvikling av nye og mer pasientvennlige metoder for tidlig diagnose av sykdommer. DiaGenic er i dag verdensledende inne diagnostikk ved bruk av genutrykksanalyse i blod. Denne metoden bygger på prinsippet om at sykdom et sted i kroppen på en karakteristisk måte påvirker aktiviteten til visse gener andre steder i kroppen, for eksempel i blodet. Basert på denne metoden har DiaGenic utviklet og CE merket to tester, en for tidlig påvising av brystkreft, BCtect®, samt ADtect® for Alzheimer's sykdom. DiaGenic har en omfattende patentportefølje på sin teknologi. DiaGenic markedsfører sine produkter og tjenester både til legemiddelindustrien og til sykehus. DiaGenic er notert på Oslo Børs. For mer informasjon se www.diagenic.com.

Om oss

DiaGenic ASA is an innovative Norwegian life sciences company founded in 1998 and listed on the Oslo Stock Exchange. DiaGenic develops patient-friendly tests for the early diagnosis of devastating diseases where early intervention is crucial for successful treatment. DiaGenic’s patented method is based on identifying disease-specific gene signatures from easily available sample material such as blood. DiaGenic's strategy is to work with research and technology partners to develop a pipeline of assays for commercialisation by major diagnostics companies. Currently DiaGenic’s first two tests for the early detection of breast cancer and Alzheimer’s disease are on track to enter extensive clinical trials during 2007. The company has been awarded substantial development grants as part of the Norwegian Research Council’s FUGE programme.

Abonner

Dokumenter og linker