Årsrapport for 2012

Årsrapport for 2012 for DiaGenic ASA følger vedlagt.

Årsrapporten kan også lastes ned fra selskapets hjemmeside, www.diagenic.com

Papirutgave av årsrapporten kan bestilles ved å sende e-post med navn og adresse til: diagenic@diagenic.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Kontaktperson:

Paul de Potocki, Administrerende Direktør

Telefon: 47 2324 8950

E-mail: paul.depotocki@diagenic.com

Om DiaGenic ASA

DiaGenic skaper merverdi for pasienter, partnere og investorer gjennom utvikling av innovative og pasientvennlige in vitro diagnostiske (IVD) produkter for tidlig diagnose av sykdommer. Selskapets proprietære konsept innebærer at en sykdom fremkaller systemiske reaksjoner i blodet unik for sykdommen, og som kan måles ved hjelp av en blodprøve. DiaGenic er verdensledende i å identifisere genekspresjonssignaturer i blod og er fokusert på utvikling av biomarkør baserte IVD produkter innen Alzheimers sykdom. Selskapet beskytter sin teknologi gjennom en omfattende patentportefølje. DiaGenic er et norsk selskap notert på Oslo Børs. For mer informasjon vennligst besøk: www.diagenic.com

Abonner

Dokumenter og linker