AVTALE MED MERZ PHARMACEUTICALS

Med referanse til børsmelding av 9. mars i år med orientering om signert ”term sheet” med legemiddelselskap, opplyser DiaGenic om at det nå er signert en avtale med Merz Pharmaceuticals GmbH. Avtalen er ikke-eksklusiv, og omfatter både utvikling av en ny biomarkør til bruk ved pasientutvelgelse til kliniske studier, og opsjon for Merz til bruk av biomarkøren ved videre utvikling av medisiner. Utviklingen av biomarkøren vil bygge på det prosjekt som DiaGenic utfører innen MCI (Mild Cognitive Impairment). Innsamlingen av blodprøver til prosjektet vil nå bli utvidet til også å omfatte USA, og DiaGenic har i denne forbindelse inngått en avtale med Prof. DeCarli, Director of Alzheimer's Disease Center ved University of California. Avtalen med Merz representerer en viktig validering for DiaGenic. Det påpekes likevel at avtalens gjennomføring fremdeles vil være avhengig av legemiddelselskapets kliniske studier. Pressemelding om saken følger vedlagt. Kontaktperson: Dr Med Erik Christensen, administrerende direktør Telefon: +47 95939918 e-mail: erik.christensen@diagenic.com

Om oss

DiaGenic ASA is an innovative Norwegian life sciences company founded in 1998 and listed on the Oslo Stock Exchange. DiaGenic develops patient-friendly tests for the early diagnosis of devastating diseases where early intervention is crucial for successful treatment. DiaGenic’s patented method is based on identifying disease-specific gene signatures from easily available sample material such as blood. DiaGenic's strategy is to work with research and technology partners to develop a pipeline of assays for commercialisation by major diagnostics companies. Currently DiaGenic’s first two tests for the early detection of breast cancer and Alzheimer’s disease are on track to enter extensive clinical trials during 2007. The company has been awarded substantial development grants as part of the Norwegian Research Council’s FUGE programme.

Abonner

Dokumenter og linker