DiaGenic – Henter NOK 30 millioner i en rettet emisjon

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, HONG KONG OR THE UNITED STATES OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL. PLEASE SEE THE IMPORTANT NOTICE AT THE END OF THIS STOCK EXCHANGE NOTICE.

Oslo, 8. mars 2013

Det vises til børsmelding fra DiaGenic ASA ("DiaGenic" eller "Selskapet") den 7. mars vedrørende den planlagte rettede emisjonen.

Selskapet meddeler herved at det har hentet 30 millioner kroner i bruttoproveny gjennom en rettet emisjon av 50 000 000 nye aksjer til en tegningskurs på 0,60 kroner per aksje (den "Rettede Emisjonen"). Den Rettede Emisjonen ble gjennomført ved en bookbuilding-prosess og ble tilrettelagt av DNB Markets som bookrunner (”Bookrunner”).

Nettoprovenyet fra den Rettede Emisjonen vil bli brukt til å finansiere Selskapets driftskostnader og å oppnå nært forestående og viktige milepæler innen produktutvikling. Prioriterte oppgaver er validering og CE-merking av MCItect ® og ADtect ®, fullføring av AMYtectTM studien i samarbeid med GE Healthcare, samt gjennomføring av et første møte med Food and Drug Administration (FDA), som et ledd i prosessen mot regulatorisk godkjennelse i USA. Parallelt vil selskapet fortsette å vurdere muligheter for å oppnå kommersielt meningsfulle partnerskap for sine produkter etter henholdsvis CE-merking og resultater fra fullført AMYtect studie, samt vurdere salg av selskapet på en verdivurdering som er attraktiv for aksjonærene.

Gjennomføring av den Rettede Emisjonen vil være betinget av (i) godkjennelse av en ekstraordinære generalforsamling i Selskapet som vil bli avholdt 2. april 2013 ("EGF"), og (ii) registrering av forhøyelse av aksjekapital i Selskapet i forbindelse med den Rettede Emisjonen i Foretaksregisteret.

Melding om tildeling og betalingsinstruksjoner for den Rettede Emisjonen vil bli sendt til tegnere rundt 8. mars 2013 ved meldinger sendt fra Bookrunner. Betalingsdatoen for de allokerte aksjene er forventet å være rundt 3. april 2013. Aksjene som utstedes forventes å bli levert til investorer og kunne handles på Oslo Børs rundt 8. april 2013. Dersom prospektet for noteringen av de nye aksjene i den Rettede Emisjonen ikke er godkjent av Finanstilsynet og offentliggjort ved utstedelse av de nye aksjene, vil de nye aksjene bli tildelt et separat verdipapirnummer (ISIN) og vil, i påvente av godkjennelse og offentliggjøring av slikt prospekt, ikke være notert eller handlbare på Oslo Børs. Prospektet forventes offentliggjort så snart det er godkjent av Finanstilsynet.

Betinget av gjennomføring av den Rettede Emisjonen og registrering av den tilknyttede aksjekapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret, vil Selskapet ha en aksjekapital på 38 511 826 kroner fordelt på 77 023 652 aksjer, hver pålydende 0,50 kroner.

Styret foreslår videre å gjennomføre en etterfølgende reparasjonsemisjon med bruttoproveny inntil 7 millioner kroner ved utstedelse av inntil 11 666 666 nye aksjer (det "Etterfølgende Tilbudet"). Tegningskursen i det Etterfølgende Tilbudet vil være den samme som i den Rettede Emisjonen. Selskapets aksjeeiere per 7. mars 2013 (som registrert i aksjeeierregisteret i VPS den 12. mars 2013), med unntak av aksjeeiere som tildeles aksjer i den Rettede Emisjonen, vil motta omsettelige tegningsretter basert på deres aksjeinnhav på nevnte dato. Aksjeeiere som er hjemhørende i en jurisdiksjon hvor slikt tilbud ville være ulovlig eller (i andre jurisdiksjoner enn Norge) medføre krav om godkjennelse av prospekt, registrering eller tilsvarende handlinger, vil ikke kunne delta i det Etterfølgende Tilbudet. Overtegning vil være tillatt. Tegning uten tegningsretter vil ikke være tillatt. Iverksettelse av det Etterfølgende Tilbudet vil være betinget av (i) godkjennelse av EGF, og (ii) at et prospekt utarbeides i samsvar med verdipapirhandelloven og blir godkjent av Finanstilsynet. Tegningsperioden i det Etterfølgende Tilbudet vil starte kort tid etter at prospektet er godkjent.

DiaGenic aksjen vil med virkning fra og med 8. mars 2013 bli handlet på Oslo Børs uten rett til å delta i det Etterfølgende Tilbudet (eks dato).

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Paul de Potocki, CEO, DiaGenic ASA, Telefon +47 2324 8967

Ruben Ekbråten, CFO, DiaGenic ASA, Telefon +47 23 24 89 53

Important Notice

The contents of this announcement have been prepared by, and are the sole responsibility of, the Company. The Company's manager is acting exclusively for the Company and no one else, and will not be responsible to anyone other than the Company for providing the protections afforded to their respective clients, or for advice in relation to the Private Placement, the Subsequent Offering, the contents of this announcement or any of the matters referred to herein. The Private Placement, the Subsequent Offering and the distribution of this announcement and other information in connection with the Private Placement and the Subsequent Offering may be restricted by law in certain jurisdictions. The Company assumes no responsibility in the event there is a violation by any person of such restrictions. Persons into whose possession this announcement or such other information should come are required to inform themselves about, and to observe, any such restrictions. This announcement may not be used for, or in connection with, and does not constitute, any offer of securities for sale in the United States or in any other jurisdiction.

The Private Placement and the Subsequent Offering will not be made in any jurisdiction or in any circumstances in which such offer or solicitation would be unlawful. This announcement is not for distribution, directly or indirectly in or into any jurisdiction in which it is unlawful to make any such offer or solicitation to such person or where prior registration or approval is required for that purpose. No steps have been taken or will be taken relating to the Private Placement or the Subsequent Offering in any jurisdiction outside of Norway in which such steps would be required. Neither the publication and/or delivery of this announcement shall under any circumstances imply that there has been no change in the affairs of the Company or that the information contained herein is correct as of any date subsequent to the earlier of the date hereof and any earlier specified date with respect to such information.

This announcement is not for publication or distribution, directly or indirectly, in the United States (including its territories and possessions, any state of the United States and the District of Columbia). This announcement does not constitute or form part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States. Securities may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration. The shares of the Company, including the shares to be issued in the Private Placement and the Subsequent Offering, have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "US Securities Act") or with any securities regulatory authority of any state or other jurisdiction of the United States, and may not be offered or sold in the United States or to, or for the account of, U.S. persons (as such term is defined in Regulation S under the US Securities Act), except pursuant to an effective registration statement under, or an exemption from the registration requirements of, the US Securities Act. All offers and sales outside the United States will be made in reliance on Regulation S under the US Securities Act. There will be no public offer of securities in the United States.

This announcement does not constitute an offering circular or prospectus in connection with an offering of securities of the Company. Investors must neither accept any offer for, nor acquire, any securities to which this document refers, unless they do so on the basis of the information contained in relevant offering documentation to be distributed and made available by the Company only to qualified persons in certain jurisdictions where an offer may be made (if an offer is made). This announcement does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy or subscribe for, any securities and cannot be relied on for any investment contract or decision.

This information is subject of the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.

Om DiaGenic ASA

DiaGenic skaper merverdi for pasienter, partnere og investorer gjennom utvikling av innovative og pasientvennlige in vitro diagnostiske (IVD) produkter for tidlig diagnose av sykdommer. Selskapets proprietære konsept innebærer at en sykdom fremkaller systemiske reaksjoner i blodet unik for sykdommen, og som kan måles ved hjelp av en blodprøve. DiaGenic er verdensledende i å identifisere genekspresjonssignaturer i blod og er fokusert på utvikling av biomarkør baserte IVD produkter innen Alzheimers sykdom. Selskapet beskytter sin teknologi gjennom en omfattende patentportefølje. DiaGenic er et norsk selskap notert på Oslo Børs. For mer informasjon vennligst besøk: www.diagenic.com

Abonner