DiaGenic med lovende funn i pilotstudie innen Alzheimers sykdom

DiaGenics Alzheimer-test har vist lovende resultater i en klinisk studie som offentliggjøres i dag. DiaGenic er først i verden til å diagnostisere Alzheimer fra en blodprøve på et så tidlig stadium ved bruk av genekspresjon teknologi.

Pilotstudien som nå blir offentliggjort blir første gang presentert i San Diego i dag på «4th Conference Clinic Trial on Alzheimer's Disease (CTAD)». DiaGenics test vil kunne gi betydelig reduksjon i kostnadene med å utvikle ny medisin til behandling av Alzheimers sykdom når den er ferdig utviklet og har oppnådd nødvendige godkjenninger.

To diagnostiske tester er utviklet i denne studien. En av testene skal identifisere hvilke pasienter med mild kognitiv svikt som vil utvikle Alzheimers sykdom innen to år. Denne testen vil være særlig godt egnet til å finne de rette pasientene til kliniske studier på tidlige stadier av sykdommen. Den andre testen skal avdekke videre sykdomsprogresjon og kan bli brukt i å overvåke effekten av nye medisiner under utvikling.

129 pasienter deltok i studien der DiaGenic har lykkes med å identifisere blodbaserte biomarkører som påviser Alzheimers sykdom hos pasienter med de aller første symptomene på såkalt mild kognitivsvikt. Studien viser at DiaGenics test har en nøyaktighet på hele 74 prosent i et utfordrende stadium av sykdommen. Den høye nøyaktighetsgraden vil kunne redusere størrelsen på kliniske studier med 30 til 40 prosent ved å identifisere de riktige deltakerne til slike studier.

Resultatene fra DiaGenics test som kan overvåke sykdomsutvikling ble også rapporter i dag. Denne testen er også verdens første basert på blodprøver, og viser en nøyaktighetsgrad på 90 prosent for et utvalg av pasienter med svært moderate kognitive symptomer.

- Studien bekrefter potensialet i DiaGenic sine blodprøvebaserte tester for tidlig diagnose av Alzheimers. Tidlig diagnose er avgjørende for utviklingen av bedre behandlingstilbud for en alvorlig og stadig mer utbredt lidelse, sier adm. direktør Erik Christensen.

I et mindre utvalg hvor prøver med spinalvæske var tilgjengelig, viste DiaGenics test tilsvarende presisjon som de prøvene som i dag er i bruk, og som innebærer belastende inngrep for pasientene. Studien har demonstrert at den blodprøvebaserte testen til DiaGenic representerer et robust diagnoseverktøy også når den blir benyttet på DiaGenic sine tidligere kliniske studier.

- Funnene i studien demonstrerer styrken i DiaGenics teknologi og ekspertise innen blodprøvebaserte biomarkører, sier Christensen.

- Denne nye studien demonstrerer at DiaGenic ligger foran konkurrentene og er først i verden på sitt felt. Vårt Alzheimers konsept har god patentbeskyttelse i USA, Europa og i en rekke andre land. En bred patentsøknad for funnene i den nye studien er allerede innlevert, sier adm. direktør Erik Christensen.

Studien er gjennomført av DiaGenic i et forsknings- og utviklingssamarbeid med legemiddelselskapet Pfizer Inc., som er markedsleder innen behandling av Alzheimers sykdom.

Kontaktperson:

Erik Christensen, administrerende direktør

Telefon: 47 95939918

E-mail: erik.christensen@diagenic.com

Om DiaGenic ASA
DiaGenic er et innovativt norsk bioteknologi firma som skaper merverdi for pasienter, partnere og investorer gjennom utvikling av nye og mer pasientvennlige metoder for tidlig diagnose av sykdommer. DiaGenic er i dag verdensledende innen diagnostikk ved bruk av genutrykksanalyse i blod. Denne metoden bygger på prinsippet om at sykdom et sted i kroppen på en karakteristisk måte påvirker aktiviteten til visse gener andre steder i kroppen, for eksempel i blodet. Basert på denne metoden har DiaGenic utviklet og CE merket to tester, en for tidlig påvising av brystkreft, BCtect®, samt ADtect® for Alzheimer's sykdom. DiaGenic har en omfattende patentportefølje på sin teknologi. DiaGenic markedsfører sine produkter og tjenester både til legemiddelindustrien og til sykehus. DiaGenic er notert på Oslo Børs. For mer informasjon se www.diagenic.com.

Om oss

DiaGenic ASA is an innovative Norwegian life sciences company founded in 1998 and listed on the Oslo Stock Exchange. DiaGenic develops patient-friendly tests for the early diagnosis of devastating diseases where early intervention is crucial for successful treatment. DiaGenic’s patented method is based on identifying disease-specific gene signatures from easily available sample material such as blood. DiaGenic's strategy is to work with research and technology partners to develop a pipeline of assays for commercialisation by major diagnostics companies. Currently DiaGenic’s first two tests for the early detection of breast cancer and Alzheimer’s disease are on track to enter extensive clinical trials during 2007. The company has been awarded substantial development grants as part of the Norwegian Research Council’s FUGE programme.

Abonner

Dokumenter og linker