DiaGenic rapporter 85% nøyaktighet for blod basert diagnose av tidlig Parkinson sykdom i europeisk multisenterstudie

 

En diagnostisk nøyaktighet på 85% i tidlig fase av Parkinsons sykdom og en samlet nøyaktighet på 88% i alle stadier av sykdommen representerer de initiale funnene fra DiaGenics prospektive europeisk multisenterstudie på Parkinson pasienterer.

Genekspresjonsdata fra den første subcohort av 79 PD pasienter og 75 friske kontroller uten nevrodegenerativ sykdom, viser meget oppløftende diagnostisk treffsikkerhet.

De foreløpige resultatene av DiaGenics biomarkør utviklingsprogram på Parkinsons sykdom (PD) ble presentert på den 19. verdenskongressen for Parkinsons sykdom i Shanghai i november i fjor. DiaGenic rapporterte på kongressen at genekspresjonsdata kunne benyttes til å klassifisere PD med høy nøyaktighet fra perifert blod.

Selskapet melder i dag at ytterligere analyse av genekspresjons data med hel genom (whole genome) tilnærming har vist en modell nøyaktighet på 88% (89% sensitivitet og 87% spesifisitet) ved analyse av et sett av rundt 700 prober. I den klinisk viktige gruppen av tidlig PD, dvs. tidligere medikamentelt ubehandlede pasienter, som representerer spesielle utfordringer i klinisk diagnose (de novo PD), ble 85% diagnostisk sensitivitet demonstrert.

79 PD pasienter, hvorav 27 tidlige, ikke medikamentelt behandlede pasienter, og 109 matchede nevrodegenerativt friske kontroller ble inkludert i studien.
Alle pasientene ble diagnostisert på hvert klinisk senter av spesialist i nevromotoriske lidelser ihht. den modifiserte ”United Kingdom Parkinson’s Disease Society Brain Bank clinical diagnostic criteria for PD”. Prøver fra friske kontroller ble inkludert på de samme kliniske sentra som PD pasienter. Friske kontroller var kognitivt friske og hadde ingen åpenbare symptomer på nevrodegenerativ sykdom. Pasienter med "PD-lignende" tilstander som essensiell tremor, progressiv supranulear parese og multippel system atrofi ble også tillatt inkludert. DiaGenics biobank av Parkinson pasienter og kontroller inneholder per idag ca 900 pasienter fra Norge, Sverige, Tyskland og Italia.

Hel genom (whole genome) screening ble utført på en Illumina plattform (47.000 prober) for å identifisere sykdomsrelaterte gener (gen transkripter) mhp. utvikling av sykdoms- spesifikke diagnostiske modeller. Totalt mer enn 11.000 prober ble analysert i blod og rundt 2000 ble påvirket av PD.

DiaGenic CMO, Dr Magnus Sjøgren uttaler: "Tidlig diagnose av PD er utfordrende og en klinisk nøyaktighet på under 60% rapporteres ofte blant ikke-spesialister. Ledende eksperter er enige om en blodprøve med høy nøyaktighet som er risikofri, ville være svært nyttig i rutinemessige diagnostiske undersøkelser av Parkinsons. Vi er glade for å se så diagnostisk treffsikkerhet som overstiger 85% i tidlig fase av denne sykdomen ved å bruke en hel genom tilnærming. "

DiaGenic CEO Dr Erik Christensen sa: "Disse funnene er svært oppmuntrende og vil bygge et solid fundament for videre utvikling av en blod-basert biomarkør for diagnostisering PD på tidlige stadier sammen med en partner. Våre resultater blir nå diskutert med farmasøytiske selskaper som utvikler PD terapeutika. De uttrykker et behov for en nøyaktig identifisering av Parkinson pasienter under utvikling av nye sykdomsmodifiserende medikamenter. Vi er glade for å konstatere at disse selskapene oppgir at DiaGenic er i forkant av dette feltet og at vår biobank med serielle prøver fra PD pasienter er unik. "

Kontaktperson:

Erik Christensen, administrerende direktør

Telefon: 47 95939918

E-mail: erik.christensen@diagenic.com

Om DiaGenic ASA
DiaGenic er et innovativt norsk bioteknologi firma som skaper merverdi for pasienter, partnere og investorer gjennom utvikling av nye og mer pasientvennlige metoder for tidlig diagnose av sykdommer. DiaGenic er i dag verdensledende innen diagnostikk ved bruk av genutrykksanalyse i blod. Denne metoden bygger på prinsippet om at sykdom et sted i kroppen på en karakteristisk måte påvirker aktiviteten til visse gener andre steder i kroppen, for eksempel i blodet. Basert på denne metoden har DiaGenic utviklet og CE merket to tester, en for tidlig påvising av brystkreft, BCtect®, samt ADtect® for Alzheimer's sykdom. DiaGenic har en omfattende patentportefølje på sin teknologi. DiaGenic markedsfører sine produkter og tjenester både til legemiddelindustrien og til sykehus. DiaGenic er notert på Oslo Børs. For mer informasjon se www.diagenic.com.

Om oss

DiaGenic ASA is an innovative Norwegian life sciences company founded in 1998 and listed on the Oslo Stock Exchange. DiaGenic develops patient-friendly tests for the early diagnosis of devastating diseases where early intervention is crucial for successful treatment. DiaGenic’s patented method is based on identifying disease-specific gene signatures from easily available sample material such as blood. DiaGenic's strategy is to work with research and technology partners to develop a pipeline of assays for commercialisation by major diagnostics companies. Currently DiaGenic’s first two tests for the early detection of breast cancer and Alzheimer’s disease are on track to enter extensive clinical trials during 2007. The company has been awarded substantial development grants as part of the Norwegian Research Council’s FUGE programme.

Abonner

Dokumenter og linker