DiaGenic viser nøyaktighet på 82% for  ny ADtect blod test for Alzheimers sykdom.

Oslo – Vancouver 17 Juli 2012: DiaGenic ASA [OSL:DIAG] presenterer i dag data som viser en signifikant forbedring av testnøyaktighet i en ny versjon av selskapets CE merkede ADtect® test. Data som presenteres ved Alzheimers Association International Conference (AAIC) i Vancouver, Canada, viser en testnøyaktighet på 82% for påvisning av Alzheimers sykdom i demens fase sammenlignet mot friske kontroll pasienter. Pasientstudien representerer den fjerde undersøkelsen for å forbedre testnøyaktigheten av ADtect® for blodbasert diagnostikk av Alzheimers sykdom. Den vesentlig høyere testnøyaktigheten fremkommer ved reduksjon av antall gener fra de 96 patenterte og CE godkjente ADtect®, til 20 gener. De samme 20 gener, applisert på to kohorter med pasienter som har amnestisk Mild Cognitive Impairment (MCI), påviser korrekt de pasienter som vil utvilke Alzheimers’ sykdom med en nøyaktighet på 70 - 74% mot pasienter som ikke utvikler Alzheimers sykdom (stabile MCI). En ny ikke overlappende gensignatur på 25 gener økte test nøyaktigheten til 81 % for påvisning av MCI progrediering til Alzheimers sykdom.

DiaGenic’s resultater presentert i dag på AAIC støtter tidligere funn om at forstadier til demens hos Alzheimers’ pasienter og demens stadier av sykdommen kan identifiseres med et lavt antall gener. Progresjon fra amnestik MCI til Alzheimers sykdom (AD) i demens fase er relativt sjeldent og skjer med en frekvens på ca 15% per år. En enkel blodprøve som kan diagnostisere tidlig Alzheimers sykdom, før demenssymptomer oppstår, har derfor stor klinisk interesse.

Økt diagnostisk treffsikkerhet av en ny versjon ADtect® test, presentert på AAIC, ble oppnådd med en systematisk undersøkelse av 1152 gener, selektering av kun informative gener inkluderende ADtect® som inneholder 96 gener, til en 20 gen signatur i den forbedrede ADtect®. Nye bioinformatikk modeller og ny qPCR (qPCR er en gen avlesnings metode) plattform fra Life Technologies ble benyttet på alle pasientprøver i studien.

Pasientprøver i studien inkluderte 25 pasienter med sannsynlig Alzheimers, 25 matchede friske kontroller and 75 pasienter med MCI forårsaket av Alzheimers sykdom. Dette representerer en ytterligere ut økning fra tidligere studier av mer enn 500 AD og MCI pasienter i fire separate studier. Ny analyseteknologi og instrumentering antas å representere en stor del av økningen i testnøyaktighet ved bruk av færre gener.

“Behovet for en uavhengig diagnostisk test for Alzheimers sykdom, særlig i tidlige stadier av sykdommen der pasientene ikke har demens symptomer, er påtrengende særlig i lys av det økende antall risiko pasienter på verdensbasis og forhåpningene til sykdomsmodifiserende terapi. Mange pasienter som bor langt fra større forskningssentre vil ikke kunne dra nytte av fordelene med spinalvæske-markører eller neurobilder (brain imaging). Forbedringene i ADtect som gjøres av DiaGenic, og deres nøyaktige identifisering av MCI pasienter som vil konvertere til AD, representerer et viktig steg videre mot en blod test for å stille diagnoses ved denne alvorlige sykdommen” , sier Professor Sam Gandy, Mount Sinai School of Medicine, New York, US”, en rådgiver for DiaGenic, i en kommentar til selskapets presentasjon under AAIC.

I tillegg til påvisning av Alzheimers sykdom der det er begynnende demens symptomer med 82% nøyaktighet i en fjerde pasient studie, har samme gen signatur i en tidligere studie vist å kunne predikere progresjon fra MCI til AD innen 2 år (Data tidligere presentert på CTAD, San Diego, 2011) med en test nøyaktighet på 74%. En egen ikke-overlappende delmengde med 25 gener, forbedret testnøyaktigheten til 81% ved å bruke forbedret gen-avlesningsmetode og instrumentering. Gen signaturen ble utviklet fra blodprøver fra til sammen 75 MCI pasienter.

DiaGenic finner også overensstemmende resultater når man benytter alternative biometrisk og statistiske metoder for analyse av gen signal data ( qPCR). Både såkalt Artificial Neural Network (ANN) og Partial Least Square (PLS) statistiske metoder har blitt benyttet og gir tilsvarende resultater.

Nøyaktighet ved blodbasert diagnostikk av Alzheimers sykdom på over 80% basert på 20-25 informative gener, representerer et viktig steg i retning av forbedret målemetode ved at en oppnår et redusert antall genreaksjoner samt forenkling av både bioanalytisk metoder og økt bredde på hvilke gen signal (qPCR) plattform som kan benyttes i analysene.

En reduksjon av antall gener ned mot 20 -25 kan tillate applikasjon av DiaGenics test til andre analyseplattformer kan gi en forbedret kostnadseffektivitet, pasientvennlighet og klinisk tilpasning av blodanalysene.

“Funn av noen få gener som gir muligheten til å diagnostisere Alzheimers sykdom og Mild Cognitive Impairment forårsaket av AD med høy analysenøyaktighet, er lovende. Blodbasert tilnærming har tydelig fordelen med å være enkel, ha liten ulempe for pasienten og global tilgjengelighet, og kan derfor være det rette verktøyet for sykdomsmodifiserende terapi. Det er nå viktig å sammenligne CSF biomarkører og PET billeddiagnostikk i MCI/AD for å utvikle nøyaktige og kostnadseffektive algoritmer for å diagnostisere Alzheimers sykdom og dens ulike stadier, sier Professor Bengt Winblad, Karolinska Instituttet, Sverige”

Tilknyttninger til DiaGenic ASA

Professor Sam Gandy, Mount Sinai School of Medicine, New York, US og Professor Bengt Winblad, Karolinska Institutet, Sverige er medlemmer av DiaGenics vitenskapelige råd (Scientific Advisory Board)

Kontaktperson:

Henrik Lund, administrerende direktør

Telefon: 47 909 71 219

E-mail: henrik.lund@diagenic.com

Om DiaGenic ASA

DiaGenic skal skape merverdi for pasienter, partnere og investorer ved å utvikle innovative og pasientvennlige metoder for tidlig påvisning av sykdommer som benytter DiaGenics unike konsept. Konseptet innebærer at en sykdom gir karakteristiske, systemiske responser i blodet som kan måles ved bruk av blodprøver.

DiaGenic er verdensledende på å identifisere disse genekspresjonssignaturene i perifert blod og har et fokus på å utvikle biomarkører innen Alzheimers sykdom etterfulgt av Parkinsons sykdom. DiaGenics utviklingsprogram innen Alzheimers sykdom inkluderer den CE merkede diagnostiske testen ADtect®, for påvisning av mild til moderat Alzheimers sykdom, og utvikling av MCItect® for å identifisere pasienter med svært tidlige stadier av Alzheimers sykdom (prodromal AD).

DiaGenic sitt konsept er beskyttet gjennom en omfattende patentportefølje. DiaGenic markedsfører sine produkter og tjenester mot ledende farmasøytiske, bildediagnostikk og diagnostiske selskaper. DiaGenic er lokalisert i Norge og notert på Oslo Børs. For mer informasjon vennligst besøk: www.diagenic.com

Om oss

DiaGenic ASA is an innovative Norwegian life sciences company founded in 1998 and listed on the Oslo Stock Exchange. DiaGenic develops patient-friendly tests for the early diagnosis of devastating diseases where early intervention is crucial for successful treatment. DiaGenic’s patented method is based on identifying disease-specific gene signatures from easily available sample material such as blood. DiaGenic's strategy is to work with research and technology partners to develop a pipeline of assays for commercialisation by major diagnostics companies. Currently DiaGenic’s first two tests for the early detection of breast cancer and Alzheimer’s disease are on track to enter extensive clinical trials during 2007. The company has been awarded substantial development grants as part of the Norwegian Research Council’s FUGE programme.

Abonner