DISTRIBUSJON AV DIAGNOSTISK TEST I INDIA

DiaGenic signerer ”Memorandum of Understanding” for distribusjon av brystkreft-testen.

I løpet av de seneste månedene har DiaGenic forhandlet distribusjonsavtale for brystkreft-testen i India, som vil bli den første kommersielle lansering av en diagnostisk test fra DiaGenic. Det er to aktuelle partnere på shortlist, og styret i DiaGenic har i dag godkjent en signert ”Memorandum of Understanding” (MoU) mellom DiaGenic og SRL Ranbaxy LTD. Denne MoU omhandler distribusjonsavtale hvor SRL Ranbaxy blir partner for DiaGenics test for diagnostisering av brystkreft i India og nærliggende områder. En endelig avtale skal innebære at testen vil bli markedsført og solgt i det indiske markedet av SRL Ranbaxy, som er Indias største laboratoriekjede med mer enn 700 innsamlingssteder og laboratorier fordelt i hele regionen. SRL Ranbaxy vil også være ansvarlig for innsamling av blodprøver, som så vil bli analysert hos LabIndia Instruments Pvt. Ltd.

DiaGenic vil motta en godtgjørelse på 2.500 Indiske Rupi per solgte test. Den indiske kliniske studien og de kommersielle forhandlinger har vært koordinert av DiaGenics lokale agent; PAC Med Biotech Pvt. Ltd. Etter fradrag av kostnader til Pac Med Biotech vil DiaGenic motta i størrelsesorden NOK 300 per test med dagens valutakurser. Prisnivået og godtgjørelsen til DiaGenic forventes å variere mellom geografiske områder, og India kan forventes å være i den lavere del av markedet.

Praveen Sharma, med-gründer og direktør for teknologi og produktutvikling i DiaGenic kommenterer:
”Denne avtalen markerer DiaGenics inntreden i en ny fase, hvor markedsføring og salg vil stå sentralt i realiseringen av selskapets målsetting om å bli en ledende global aktør innen molekylær diagnostikk. For meg personlig er det en stor tilfredsstillelse at vår første lansering blir i India, som er mitt hjemland. Begge de to kandidatene på shortlist vil være gode partnere for å gjøre denne testen bredt tilgjengelig i det enorme indiske markedet. Det er et sterkt økende behov for DiaGenics test India, som opplever økende forekomst av brystkreft blant yngre kvinner. Det er lav sannsynlighet for overlevelse da sykdommen oppdages altfor sent. Dessuten blir kvinner i India stadig mer oppmerksomme på sykdommen, samtidig som det ikke finnes et offentlig screening program.”


Kontaktperson:

Dr Med Erik Christensen, administrerende direktør
Telefon: +47 95939918
e-mail: erik.christensen@diagenic.com

Om oss

DiaGenic ASA is an innovative Norwegian life sciences company founded in 1998 and listed on the Oslo Stock Exchange. DiaGenic develops patient-friendly tests for the early diagnosis of devastating diseases where early intervention is crucial for successful treatment. DiaGenic’s patented method is based on identifying disease-specific gene signatures from easily available sample material such as blood. DiaGenic's strategy is to work with research and technology partners to develop a pipeline of assays for commercialisation by major diagnostics companies. Currently DiaGenic’s first two tests for the early detection of breast cancer and Alzheimer’s disease are on track to enter extensive clinical trials during 2007. The company has been awarded substantial development grants as part of the Norwegian Research Council’s FUGE programme.

Abonner