Distribusjonsavtale med Ferrer inCode

Distribusjonsavtale med Ferrer inCode inngått for ADtect® for Spania, Tyskland, Belgia, Nederland, Luxemburg, Frankrike, Italia og Portugal.

DiaGenic har inngått distribusjonsavtale med Ferrer inCode, et biotech datterselskap av Grupo Ferrer Internacional. Distribusjonsavtalen omfatter distribusjon av ADtect® for flere større markeder i Europa. ADtect® er en blodprøvebasert genekspresjonstest som muliggjør tidlig diagnostikk og behandling. ”Undersøkelser viser at farmakologisk behandling og pleie kan utsette kostnadsdrivende institusjonelle opphold. Slike kostnadsbesparelser hindres i dag fordi pasienter enten ikke blir diagnostisert, eller fordi diagnosen kommer sent.” uttaler DiaGenic’s administrerende direktør Dr Med Erik Christensen. ”Vi forventer at ADtect® som er basert på lett tilgjengelige blodprøver, og som dermed er en pasientvennlig prøve, vil kunne være et viktig verktøy i denne sammenheng.” “Som pionerer I feltet personlig medisin er vi glade for å kunne tilby ADtect til leger og pasienter I våre kjernemarkeder. CNS feltet er i hurtig progresjon og vi vil se betydelige fremskritt innen medisinsk behandling og pleie av Alzheimer pasienter. Vi er derfor sterke tilhengere av en brukervennlig og ikke invasiv test som ADtect, som kan gi en tidlig deteksjon a Alzheimer’s sykdom og dermed å forbedre pasientenes livskvalitet” sier Ferrer InCode Forskningsdirektør Dr Med Alfredo Gracia Med denne siste distribusjonsavtalen er det I perioden 2010 til og med 2013 et kumulativt minimumsvolum på ADtect i 17 Europeiske land totalt på ca. 85.000 tester. Felles pressemelding følger vedlagt. Kontaktperson: Erik Christensen, Administrerende Direktør Telefon: + 47 95939918 E-mail: erik.christensen@diagenic.com Om DiaGenic ASA DiaGenic er et innovativt bioteknologiselskap som skaper verdier for pasienter, partnere, og investorer ved å utvikle nye pasientvennlige metoder for tidlig diagnose. DiaGenic er verdensledende innen identifikasjon og analyse av genuttrykk ved bruk av vanlige blodprøver. Denne unike metoden er basert på prinsippet om at en sykdom vil avgi sykdomsspesifikke genuttrykk i en del av kroppen som er fjernt fra selve sykdomsområdet. Selskapet har identifisert et stort potensial i flere sykdommer blant annet brystkreft og Alzheimers sykdom. Selskapet har innvilget patenter i USA og Europa. DiaGenic er notert på Oslo Børs. For mer informasjon besøk www.diagenic.com Om Ferrer inCode og Grupo Ferrer Internacional Ferrer inCode er et biotech datterselskap av Grupo Ferrer Internacional og arbeider spesielt innen feltet personlig medisin som tilbyder av diagnostiske, prognostiske og prediktive tester og tjenester. Disse teknologier inkluderer genetiske, proteomiske, metabolomiske og bioinformatiske metoder. Visionen til Ferrer inCode er å støtte leger i å gi den mest korrekte kliniske diagnostikk for den enkelte pasient ved bruk av avanserte bioteknologiske tjenester. Grupo Ferrer Internacional er et privateid europeisk forskningsbasert legemiddel og medisinsk teknisk selskap med hovedkvarter i Barcelona, Spania. Ferrer har tilstedeværelse i over 60 land og har fokus på forbedring av den enkelte pasients helse og livskvalitet. Gjennom kontinuerlig ekspandering har Ferrer etablert betydelig industriell og kommersiell tilstedeværelse i Europa og kommersiell virksomhet i Latin Amerika, Afrika, Midt og Fjern Østen. For mere informasjon om Ferrer,besøk www.ferrergrupo.com og www.ferrerincode.com.

Om oss

DiaGenic ASA is an innovative Norwegian life sciences company founded in 1998 and listed on the Oslo Stock Exchange. DiaGenic develops patient-friendly tests for the early diagnosis of devastating diseases where early intervention is crucial for successful treatment. DiaGenic’s patented method is based on identifying disease-specific gene signatures from easily available sample material such as blood. DiaGenic's strategy is to work with research and technology partners to develop a pipeline of assays for commercialisation by major diagnostics companies. Currently DiaGenic’s first two tests for the early detection of breast cancer and Alzheimer’s disease are on track to enter extensive clinical trials during 2007. The company has been awarded substantial development grants as part of the Norwegian Research Council’s FUGE programme.

Abonner

Dokumenter og linker