EUROPEISK PATENT ALZHEIMERS SYKDOM

I dag mottok DiaGenic melding om at European Patent Office vil innvilge patentsøknad for diagnostisering av Alzheimers sykdom ved bruk av blodprøver og analyse av genuttrykk.

Når patentet utstedes vil det være gyldig i 19 europeiske land. Patentet dekker diagnostisk bruk av genuttrykk som er forskjellig uttrykt i informative prober. Metoden for probe-utvelgelse er generell, og ikke lengre begrenset til en bestemt måte å selektere prober på. DiaGenic har tidligere fått innvilget et europeisk patent (EP0979308) som kun dekker bruk av ikke-sekvensbaserte metoder.

Videre har DiaGenic nylig blitt meddelt aksept av patentkrav hos både de indiske og australske patentmyndighetene. Dette omfatter bruk av viktige gensekvenser i oppdagelse av flere sykdommer, blant annet brystkreft og Alzheimers sykdom (hovedsøknad PCT/GB03/005102).

Dr Med Erik Christensen, administrerende direktør i DiaGenic kommenterer: “Det nye Europa-patentet for diagnostisering av Alzheimers sykdom er en viktig milepæl som styrker vår posisjon i denne regionen. Selskapet vil nå ha tilsvarende patentdekning i Europa som i USA. Den voksende patentporteføljen reflekterer vår aktive patentstrategi, og bekrefter DiaGenics rolle som en leder innen molekylær diagnostikk med bruk av blodbaserte tester. De nye patentene gjør også DiaGenic til en attraktiv partner for en lang periode, da kommersielle avtaler typisk inngås for en periode som tilsvarer levetiden for patentene.”Kontaktperson:
Dr Med Erik Christensen, administrerende direktør
Telefon: +47 95939918
e-mail: erik.christensen@diagenic.com

Om oss

DiaGenic ASA is an innovative Norwegian life sciences company founded in 1998 and listed on the Oslo Stock Exchange. DiaGenic develops patient-friendly tests for the early diagnosis of devastating diseases where early intervention is crucial for successful treatment. DiaGenic’s patented method is based on identifying disease-specific gene signatures from easily available sample material such as blood. DiaGenic's strategy is to work with research and technology partners to develop a pipeline of assays for commercialisation by major diagnostics companies. Currently DiaGenic’s first two tests for the early detection of breast cancer and Alzheimer’s disease are on track to enter extensive clinical trials during 2007. The company has been awarded substantial development grants as part of the Norwegian Research Council’s FUGE programme.

Abonner