Finansiering DiaGenic ASA

Med referanse til presentasjonen av rapporten for 3. kvartal 2009 hvor DiaGenic orienterte om at styret arbeider videre med finansiering av selskapet, har DiaGenic og rådgiverne nå besluttet å gjennomføre emisjonen som en privat plassering. Bookbuilding vil starte etter at Oslo Børs har stengt i dag. De nye aksjene vil bli utstedt ved bruk av eksisterende styrefullmakter. Plasseringen vil bli tilbudt i kombinasjon med forslag om utstedelse av warrants (frittstående tegningsretter). Hensikten med kapitalutvidelsen er å finansiere driftskostnader og å styrke selskapets arbeidskapital. Oslo, 25. november 2009 Styret i Diagenic ASA

Om oss

DiaGenic ASA is an innovative Norwegian life sciences company founded in 1998 and listed on the Oslo Stock Exchange. DiaGenic develops patient-friendly tests for the early diagnosis of devastating diseases where early intervention is crucial for successful treatment. DiaGenic’s patented method is based on identifying disease-specific gene signatures from easily available sample material such as blood. DiaGenic's strategy is to work with research and technology partners to develop a pipeline of assays for commercialisation by major diagnostics companies. Currently DiaGenic’s first two tests for the early detection of breast cancer and Alzheimer’s disease are on track to enter extensive clinical trials during 2007. The company has been awarded substantial development grants as part of the Norwegian Research Council’s FUGE programme.

Abonner