FLAGGING

Med referanse til børsmelding 26. november 2009 om gjennomført emisjon, vil totalt antall aksjer i selskapet som følge av emisjonen øke fra 54 236 520 aksjer til 66 736 520 aksjer ved registrering. Dette medfører at eierandelen til gründerne og primærinnsidere Erik Anders Lönneborg og Praveen Sharma utløser flaggeplikt. Praveen Sharma har i dag en eksponering i aksjen på 5,52 %. Etter at emisjonen er registrert vil eksponeringen utgjøre 4,49 %. Praveen Sharma’s eksponering i aksjen er uendret med til sammen 2 995 000 aksjer. Erik Anders Lönneborg har i dag en eierandel på 5,35 %. Etter at emisjonen er registrert vil eierandelen utgjøre 4,35 %. Erik Anders Lönneborg sin beholdning er uendret med til sammen 2 900 000 aksjer. Kontaktperson: Dr Med Erik Christensen, administrerende direktør Telefon: +47 95939918 e-mail: erik.christensen@diagenic.com

Om oss

DiaGenic ASA is an innovative Norwegian life sciences company founded in 1998 and listed on the Oslo Stock Exchange. DiaGenic develops patient-friendly tests for the early diagnosis of devastating diseases where early intervention is crucial for successful treatment. DiaGenic’s patented method is based on identifying disease-specific gene signatures from easily available sample material such as blood. DiaGenic's strategy is to work with research and technology partners to develop a pipeline of assays for commercialisation by major diagnostics companies. Currently DiaGenic’s first two tests for the early detection of breast cancer and Alzheimer’s disease are on track to enter extensive clinical trials during 2007. The company has been awarded substantial development grants as part of the Norwegian Research Council’s FUGE programme.

Abonner