Flagging

Henrik Lund, styreleder i DiaGenic ASA, har per 25. mars 2013 mottatt fullmakter til å stemme (uten instruks) for totalt 1 515 875 aksjer på selskapets ekstraordinære generalforsamling 2. april 2013, hvilket tilsvarer 5,61 % av totalt antall aksjer og stemmer i selskapet. I tillegg eier Lund 40 000 aksjer, tilsvarende 0,15 % av totalt antall aksjer og stemmer. Ovennevnte fullmakter og aksjer utgjør til sammen 1 555 875 stemmer på generalforsamlingen, hvilket tilsvarer 5,76 % av totalt antall aksjer og stemmer i DiaGenic ASA.

Som offentliggjort 8. mars 2013 ble Lund tildelt 83 333 aksjer i den rettede emisjonen, og vil etter gjennomføring av emisjonen øke sin beholdning til 123 333 aksjer.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Paul de Potocki, CEO, DiaGenic ASA, Telefon +47 23 24 89 67

Ruben Ekbråten, CFO, DiaGenic ASA, Telefon +47 23 24 89 53

Om DiaGenic ASA

DiaGenic skaper merverdi for pasienter, partnere og investorer gjennom utvikling av innovative og pasientvennlige in vitro diagnostiske (IVD) produkter for tidlig diagnose av sykdommer. Selskapets proprietære konsept innebærer at en sykdom fremkaller systemiske reaksjoner i blodet unik for sykdommen, og som kan måles ved hjelp av en blodprøve. DiaGenic er verdensledende i å identifisere genekspresjonssignaturer i blod og er fokusert på utvikling av biomarkør baserte IVD produkter innen Alzheimers sykdom. Selskapet beskytter sin teknologi gjennom en omfattende patentportefølje. DiaGenic er et norsk selskap notert på Oslo Børs. For mer informasjon vennligst besøk: www.diagenic.com

Om oss

DiaGenic ASA is an innovative Norwegian life sciences company founded in 1998 and listed on the Oslo Stock Exchange. DiaGenic develops patient-friendly tests for the early diagnosis of devastating diseases where early intervention is crucial for successful treatment. DiaGenic’s patented method is based on identifying disease-specific gene signatures from easily available sample material such as blood. DiaGenic's strategy is to work with research and technology partners to develop a pipeline of assays for commercialisation by major diagnostics companies. Currently DiaGenic’s first two tests for the early detection of breast cancer and Alzheimer’s disease are on track to enter extensive clinical trials during 2007. The company has been awarded substantial development grants as part of the Norwegian Research Council’s FUGE programme.

Abonner