Forhøyelse av aksjekapitalen

Oslo, 8. april 2013

Det vises til børsmelding datert 2. april 2013 vedrørende beslutningen av den ekstraordinære generalforsamlingen i DiaGenic ASA (eller "Selskapet", ticker "DIAG") om å forhøye aksjekapitalen i Selskapet etter den rettede emisjonen som omfatter utstedelsen av 50 000 000 nye aksjer.

Aksjekapitalforhøyelsen som følge av den rettede emisjonen er nå blitt registrert i Foretaksregisteret. Den nye registrerte aksjekapitalen i DiaGenic er NOK 38 511 826 fordelt på 77 023 652 aksjer, hver pålydende NOK 0,50 og gir rett til en stemme på Selskapets generalforsamling. De nye aksjene vil umiddelbart bli notert på Oslo Børs.

Kontaktpersoner:

Henrik Lund, Styreleder, DiaGenic ASA, Telefon +47 90 97 12 19

Paul de Potocki, Adm. dir., DiaGenic ASA, Telefon +47 23 24 89 67

****

This information is subject of the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.

Om DiaGenic ASA

DiaGenic skaper merverdi for pasienter, partnere og investorer gjennom utvikling av innovative og pasientvennlige in vitro diagnostiske (IVD) produkter for tidlig diagnose av sykdommer. Selskapets proprietære konsept innebærer at en sykdom fremkaller systemiske reaksjoner i blodet unik for sykdommen, og som kan måles ved hjelp av en blodprøve. DiaGenic er verdensledende i å identifisere genekspresjonssignaturer i blod og er fokusert på utvikling av biomarkør baserte IVD produkter innen Alzheimers sykdom. Selskapet beskytter sin teknologi gjennom en omfattende patentportefølje. DiaGenic er et norsk selskap notert på Oslo Børs. For mer informasjon vennligst besøk: www.diagenic.com

Abonner