Forhøyelse av aksjekapitalen

Oslo, 8. mai 2013

Det vises til børsmelding fra DiaGenic ASA ("Selskapet") datert 29. april 2013 vedrørende resultat i den etterfølgende reparasjonsemisjonen.

Aksjekapitalforhøyelsen som følge av den etterfølgende reparasjonsemisjonen er nå blitt registrert i Foretaksregisteret. Den nye registrerte aksjekapitalen i DiaGenic er NOK 40.799.365 fordelt på 81.598.730 aksjer, hver pålydende NOK 0,50, og hver aksje gir rett til én stemme på Selskapets generalforsamling. De nye aksjene vil umiddelbart bli notert på Oslo Børs.

Kontaktpersoner:

Paul de Potocki, CEO, DiaGenic ASA, Phone +47 23 24 89 67

Ruben Ekbråten, CFO, DiaGenic ASA, Phone +47 23 24 89 53

****

Denne informasjonen er informasjonspliktig i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

Om DiaGenic ASA

DiaGenic skaper merverdi for pasienter, partnere og investorer gjennom utvikling av innovative og pasientvennlige in vitro diagnostiske (IVD) produkter for tidlig diagnose av sykdommer. Selskapets proprietære konsept innebærer at en sykdom fremkaller systemiske reaksjoner i blodet unik for sykdommen, og som kan måles ved hjelp av en blodprøve. DiaGenic er verdensledende i å identifisere genekspresjonssignaturer i blod og er fokusert på utvikling av biomarkør baserte IVD produkter innen Alzheimers sykdom. Selskapet beskytter sin teknologi gjennom en omfattende patentportefølje. DiaGenic er et norsk selskap notert på Oslo Børs. For mer informasjon vennligst besøk: www.diagenic.com

Om oss

DiaGenic ASA is an innovative Norwegian life sciences company founded in 1998 and listed on the Oslo Stock Exchange. DiaGenic develops patient-friendly tests for the early diagnosis of devastating diseases where early intervention is crucial for successful treatment. DiaGenic’s patented method is based on identifying disease-specific gene signatures from easily available sample material such as blood. DiaGenic's strategy is to work with research and technology partners to develop a pipeline of assays for commercialisation by major diagnostics companies. Currently DiaGenic’s first two tests for the early detection of breast cancer and Alzheimer’s disease are on track to enter extensive clinical trials during 2007. The company has been awarded substantial development grants as part of the Norwegian Research Council’s FUGE programme.

Abonner