Ikrafttredelse av kapitalnedsettelse og spleis av aksjer

I henhold til vedtak truffet i ordinær generalforsamling 23. mai 2013 har DiaGenic ASA gjennomført nedsettelsen av aksjekapitalen med NOK 39 167 390,40, fra NOK 40 799 365 til NOK 1 631 974,60.  Den ordinære generalforsamlingen 23. mai 2013 vedtok en spleis av selskapets aksjer i forholdet 10:1, slik at ti aksjer slås sammen til en aksje. Aksjespleisen vil ha virkning fra og med fredag 16. august 2013 (eks. dato). Siste handelsdag før aksjespleisen er i dag, torsdag 15. august 2013.  Etter kapitalnedsettelsen og aksjespleisen er selskapets aksjekapital NOK 1 631 974,60, fordelt på 8 159 873 aksjer, hver med pålydende NOK 0,20.

Kontaktdetaljer:

Paul de Potocki, Adm. direktør

Telephone: +47 2324 8950

Ruben Ekbråten, Finansdirektør

Telephone: +47 2324 8950

Om DiaGenic ASA

DiaGenic skaper merverdi for pasienter, partnere og investorer gjennom utvikling av innovative og pasientvennlige in vitro diagnostiske (IVD) produkter for tidlig diagnose av sykdommer. Selskapets proprietære konsept innebærer at en sykdom fremkaller systemiske reaksjoner i blodet unik for sykdommen, og som kan måles ved hjelp av en blodprøve. DiaGenic er verdensledende i å identifisere genekspresjonssignaturer i blod og er fokusert på utvikling av biomarkør baserte IVD produkter innen Alzheimers sykdom. Selskapet beskytter sin teknologi gjennom en omfattende patentportefølje. DiaGenic er et norsk selskap notert på Oslo Børs. For mer informasjon vennligst besøk: www.diagenic.com

Om oss

DiaGenic ASA is an innovative Norwegian life sciences company founded in 1998 and listed on the Oslo Stock Exchange. DiaGenic develops patient-friendly tests for the early diagnosis of devastating diseases where early intervention is crucial for successful treatment. DiaGenic’s patented method is based on identifying disease-specific gene signatures from easily available sample material such as blood. DiaGenic's strategy is to work with research and technology partners to develop a pipeline of assays for commercialisation by major diagnostics companies. Currently DiaGenic’s first two tests for the early detection of breast cancer and Alzheimer’s disease are on track to enter extensive clinical trials during 2007. The company has been awarded substantial development grants as part of the Norwegian Research Council’s FUGE programme.

Abonner