Informasjon fra selskapet knyttet til børspause i aksjen

DiaGenic ASA har som det fremgår bl.a. av årsrapport for 2009 en målrettet satsning for å levere biomarkører til farmasøytisk industri. Sitat fra årsrapporten side 19: "Bruk av ADtect som et kostnadseffektivt verktøy i kliniske studier for utvikling av nye Alzheimers legemidler har blitt presentert for større farmasøytiske selskaper." Dessverre har et internt arbeidsdokument i forbindelse med ett slikt møte med en ledende farmasøytisk bedrift blitt offentliggjort gjennom et webbasert presentasjonsverktøy som en av våre rådgivere har benyttet. Arbeidsdokumentet inneholder kun informasjon av ikke-konfidensiell art, men gir dessverre opplysninger om ett konkret møte med et ledende legemiddelselskap. Vi har nå instruert vår rådgiver om ikke å benytte den aktuelle type presentasjonsverktøy i sitt arbeid for DiaGenic. Kontaktperson: Dr Med Erik Christensen, adm. Dir. Tel.: +47 95939918
e-mail: erik.christensen@diagenic.com

Om oss

DiaGenic ASA is an innovative Norwegian life sciences company founded in 1998 and listed on the Oslo Stock Exchange. DiaGenic develops patient-friendly tests for the early diagnosis of devastating diseases where early intervention is crucial for successful treatment. DiaGenic’s patented method is based on identifying disease-specific gene signatures from easily available sample material such as blood. DiaGenic's strategy is to work with research and technology partners to develop a pipeline of assays for commercialisation by major diagnostics companies. Currently DiaGenic’s first two tests for the early detection of breast cancer and Alzheimer’s disease are on track to enter extensive clinical trials during 2007. The company has been awarded substantial development grants as part of the Norwegian Research Council’s FUGE programme.

Abonner