Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i DiaGenic ASA

Styret i DiaGenic ASA (”Selskapet”) innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling.

Tid:      2. april 2013 kl. 13.00

Sted:    Grenseveien 92, Oslo

Til behandling foreligger:

  1. Åpning av møtet ved styrets leder Henrik Lund, med opptak av fortegnelse over representerte aksjeeiere
  2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
  3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  4. Kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer (”Rettet Emisjon”)
  5. Kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer (”Reparasjonsemisjon”)

Den henvises til vedlagte innkalling til ekstraordinær generalforsamling for ytterligere informasjon.

Innkallingsdokumentene vil også være tilgjengelige på selskapets nettsider: www.diagenic.com

Oslo, 11. mars 2013

For styret i DiaGenic ASA

Henrik Lund

Styreleder

Telefon: +47 909 71 219

E-post: henrik.lund@diagenic.com

Om oss

DiaGenic ASA is an innovative Norwegian life sciences company founded in 1998 and listed on the Oslo Stock Exchange. DiaGenic develops patient-friendly tests for the early diagnosis of devastating diseases where early intervention is crucial for successful treatment. DiaGenic’s patented method is based on identifying disease-specific gene signatures from easily available sample material such as blood. DiaGenic's strategy is to work with research and technology partners to develop a pipeline of assays for commercialisation by major diagnostics companies. Currently DiaGenic’s first two tests for the early detection of breast cancer and Alzheimer’s disease are on track to enter extensive clinical trials during 2007. The company has been awarded substantial development grants as part of the Norwegian Research Council’s FUGE programme.