Innkalling til ordinær generalforsamling i DiaGenic ASA

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i DiaGenic ASA (Grenseveien 92, Oslo) torsdag den 3. juni kl 10:00.

Dagsorden omfatter valg av nytt styre. Henrik Lund (M.D. Ph.D) har akseptert å stille til valg som ny styreleder i DiaGenic ASA. Henrik Lund er Vice President MC Clinical Development, AstraZeneca R&D, Sverige. Lund har mer enn 15 års erfaring som leder i internasjonal legemiddelindustri. Han har sin akademiske bakgrunn fra Universitet i Oslo, University of California, San Francisco. Lund har vært i AstraZeneca siden1994 og fra 2005 ledet AstraZenecas kliniske utprøvingsvirksomhet, fase I-III, i AstraZenecas konsernets 43 datterselskaper i Europa, Asia og LatinAmerika. Lund har siste 5 år sittet i AstraZeneca konsernets Clinical Development ledergruppe. Lund har tidligere hatt ledende kommersielle og forskningsmessige lederstillinger i Nycomed Imaging, Rhone-Poulenc Rorer. Henrik Lund har aktive styreverv innen Life Science i Skandinavia (Oslo Cancer Cluster, Medcoast Scandinavia). Styreleder Håkon Sæterøy sier i en kommentar: ”DiaGenic fikk i fjor høst utmerkelsen ”Norges mest innovative bedrift” fra Norges Forskningsråd. Selskapet har lagt bak seg mer enn 10 år med forskning og utvikling, og har nå passert noen av de mest kritiske faser for et bioteknologiselskap. CE-merkingen av selskapets første kommersielle produkter BCtect® (diagnostikk av brystkreft) og ADtect® (diagnostikk av Alzheimers sykdom) representerer viktige milepæler. Selskapet er nå over i en ny fase der disse produktene skal markedsføres og selges. Etter 8 år som styreleder har jeg arbeidet for at selskapet nå skal få en ny styreleder med relevant industriell erfaring, og det er en sann glede å ønske Henrik Lund velkommen til DiaGenic. Gjennom CE-merkingen av BCtect® og ADtect® har selskapet for første gang en omfattende klinisk dokumentasjon som innebærer at biomarkørene også kan benyttes i utviklingen av legemidler. Henrik Lund har gjort en internasjonal karriere i legemiddelindustrien, og gjennom ham får selskapet dermed også en ressursperson som kan fokusere på innsalget av våre biomarkører til legemiddelselskapene.” Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Mina Blair, Maria Holmlund, Gustav Ingemar Kihlström og Praveen Sharma som styremedlemmer. Som nye styremedlemmer foreslås Ingrid Wiik og Atul Shah. Valgkomiteen anbefaler at styret velger Ingrid Wiik som nestleder. Både Ingrid Wiik og Atul Shah tilfører viktig kompetanse og erfaring til DiaGenic: Ingrid Wiik er utdannet Cand. Pharm. fra Universitetet i Oslo, med en M. Sci. (Biopharmacy) fra London University og en MBA fra Handelshøyskolen BI. Hun har mer enn 30 års erfaring fra legemiddelindustrien, både fra forskningsledelse og forretningsledelse og har betydelig internasjonal erfaring. Fra 2000-2006 var hun konsernsjef i Alpharma Inc., et amerikansk NYSE-notert farmasikonsern med $ 1,5 milliarder i driftsinntekter og 4300 ansatte. Wiik har for tiden styreverv i Coloplast AS, Norske Skogindustrier AS, Biotec Pharmacon ASA og Algeta ASA. Atul Shah er en ledende industrialist og forretningsmann av indisk opprinnelse. Atul´s familie er eiere av selskapsgruppen “Anchor”. Et av selskapene i gruppen, Anchor Electricals, ble for kort tid siden ervervet av Matsushita Electricals, et Panasonic selskap, for USD 600 millioner. Atul ledet hele transaksjonen med Panasonic. Atul og familien har internasjonale investeringer og forretningsinteresser som spenner fra fast eiendom til helse. Til behandling på generalforsamlingen foreligger: 1. Åpning av møtet ved styrets leder Håkon Sæterøy, med opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2009, herunder utdeling av utbytte. 5. Godkjennlse av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. 6. Fastsettelse av revisors honorar. 7. Vedtektsendring relatert til styret og valg av nytt styre 8. Fastsettelse av godtgjørelse til styret. 9. Forslag om fullmakt til styret til forhøyelse av aksjekapitalen ved nytegning av aksjer. 10. Fastsettelse av honorar til medlemmene av valgkomitéen 11. Vedtektsendring relatert til valgkomitéen og valg av medlemmer til valgkomitéen. 12. Vedtektsendring om tillatelse til forhåndsstemmegivning på generalforsamling 13. Innkallingsfrist til ekstraordinær generalforsamling Aksjonærer som ikke selv kan delta i generalforsamlingen har rett til å møte med fullmektig. Det må i så tilfelle fremlegges en skriftlig og datert fullmakt. Fullmakt kan om ønskelig gis til styrets leder. Dersom fullmakt gis til styrets leder, bes fullmaktsskjema returnert til DiaGenic ASA (e-post diagenic@diagenic.com eller telefaks nr 2324 8959) ikke senere enn 2. juni. Vedlagt innkallingen er forslag til vedtak i sak 4 - 13, samt fullmaktsskjema. Årsregnskap, årsberetning og revisors beretning er innarbeidet i årsrapporten som er meddelt Oslo Børs i børsmelding den 28. april. Innkallingsdokumentene vil også være tilgjengelige på selskapets nettside: www.diagenic.com Oslo, 11. mai 2010 For styret i DiaGenic ASA Håkon Sæterøy Styrets leder Dr Med Erik Christensen, adm. Dir. Tel.: +47 95939918
e-mail: erik.christensen@diagenic.com Håkon Sæterøy, styrets leder
Telefon: +47 92695175
e-mail: haakon.saeteroy@diagenic.com

Om oss

DiaGenic ASA is an innovative Norwegian life sciences company founded in 1998 and listed on the Oslo Stock Exchange. DiaGenic develops patient-friendly tests for the early diagnosis of devastating diseases where early intervention is crucial for successful treatment. DiaGenic’s patented method is based on identifying disease-specific gene signatures from easily available sample material such as blood. DiaGenic's strategy is to work with research and technology partners to develop a pipeline of assays for commercialisation by major diagnostics companies. Currently DiaGenic’s first two tests for the early detection of breast cancer and Alzheimer’s disease are on track to enter extensive clinical trials during 2007. The company has been awarded substantial development grants as part of the Norwegian Research Council’s FUGE programme.

Abonner

Dokumenter og linker