INVESTORPRESENTASJON STOCKHOLM

DiaGenic presenteres den 9.mars av adm. dir. Dr Med Erik Christensen på ”Life Science Investment Day Scandinavia 2009” i Stockholm. Konferansen arrangeres av Sweden Bio. Presentasjonen inneholder ny informasjon om utvikling av biomarkør til legemiddelindustrien. Presentasjonsmaterialet følger vedlagt.

Presentasjonen fra DiaGenic inneholder nye opplysninger om satsningen på biomarkører til bruk for legemiddelindustrien. Etter lengre tids evaluering hos aktuelle legemiddelselskap har DiaGenic fått konkrete positive tilbakemeldinger med hensyn til relevante patenter. Det er et uttalt behov for blodbaserte biomarkører for utvikling av legemidler, spesielt innen neurologiske sykdommer. DiaGenic har nå et signert et ”term sheet” som danner basis for avtale om utvikling av biomarkør for det første legemiddelselskapet. En endelig avtale avventer legemiddelselskapets beslutning, som er avhengig av deres pågående studier. Den validering av DiaGenic som et signert ”term sheet” innebærer gir uansett det nødvendige grunnlaget for en målrettet satsning på biomarkører for legemiddelsindustrien.

For nærmere opplysninger om konferansen i Stockholm henvises til hjemmesiden www.swedenbio.com


Kontaktperson:
Dr Med Erik Christensen, administrerende direktør
Telefon: +4795939918
E-mail: erik.christensen@diagenic.com

Om oss

DiaGenic ASA is an innovative Norwegian life sciences company founded in 1998 and listed on the Oslo Stock Exchange. DiaGenic develops patient-friendly tests for the early diagnosis of devastating diseases where early intervention is crucial for successful treatment. DiaGenic’s patented method is based on identifying disease-specific gene signatures from easily available sample material such as blood. DiaGenic's strategy is to work with research and technology partners to develop a pipeline of assays for commercialisation by major diagnostics companies. Currently DiaGenic’s first two tests for the early detection of breast cancer and Alzheimer’s disease are on track to enter extensive clinical trials during 2007. The company has been awarded substantial development grants as part of the Norwegian Research Council’s FUGE programme.

Abonner

Dokumenter og linker