Meldepliktig handel av primærinnsider

Med referanse til børsmelding datert 3. november 2010 knyttet til start av tegningsperiode for reparasjonsemisjon kan DiaGenic ASA melde om at det den 15. november er gjennomført meldepliktig handel blant primærinnsiderne i DiaGenic ASA. Transaksjonen er nærmere beskrevet nedenfor.

Erik Anders Lönneborg, som er direktør i DiaGenic ASA, har blitt tildelt til sammen 3.107.397 tegningsretter i reparasjonsemisjonen. Lönneborg har solgt 2.900.000 tegningsretter på snittkurs NOK 0,1296 per tegningsrett og tegnet seg for 207.397 aksjer i emisjonen til tegningskurs NOK 0,50 per aksje. Lönneborg vil etter tildeling i emisjonen øke sin aksjebeholdning i selskapet fra 2.907.370 aksjer til 3.114.767 aksjer.

Kontaktperson:

Erik Christensen, administrerende direktør

Telefon: 47 95939918

E-mail: erik.christensen@diagenic.com

Om DiaGenic ASA
DiaGenic er et innovativt norsk bioteknologi firma som skaper merverdi for pasienter, partnere og investorer gjennom utvikling av nye og mer pasientvennlige metoder for tidlig diagnose av sykdommer. DiaGenic er i dag verdensledende inne diagnostikk ved bruk av genutrykksanalyse i blod. Denne metoden bygger på prinsippet om at sykdom et sted i kroppen på en karakteristisk måte påvirker aktiviteten til visse gener andre steder i kroppen, for eksempel i blodet. Basert på denne metoden har DiaGenic utviklet og CE merket to tester, en for tidlig påvising av brystkreft, BCtect®, samt ADtect® for Alzheimer's sykdom. DiaGenic har en omfattende patentportefølje på sin teknologi. DiaGenic markedsfører sine produkter og tjenester både til legemiddelindustrien og til sykehus. DiaGenic er notert på Oslo Børs. For mer informasjon se www.diagenic.com.

Om oss

DiaGenic ASA is an innovative Norwegian life sciences company founded in 1998 and listed on the Oslo Stock Exchange. DiaGenic develops patient-friendly tests for the early diagnosis of devastating diseases where early intervention is crucial for successful treatment. DiaGenic’s patented method is based on identifying disease-specific gene signatures from easily available sample material such as blood. DiaGenic's strategy is to work with research and technology partners to develop a pipeline of assays for commercialisation by major diagnostics companies. Currently DiaGenic’s first two tests for the early detection of breast cancer and Alzheimer’s disease are on track to enter extensive clinical trials during 2007. The company has been awarded substantial development grants as part of the Norwegian Research Council’s FUGE programme.

Abonner