MELDEPLIKTIG HANDEL AV PRIMÆRINNSIDER

Den 18. april 2012 er det gjennomført meldepliktig handel av primærinnsider Praveen Sharma i DiaGenic ASA. Capveen AS, som kontrolleres av Praveen Sharma, har solgt 266.213 aksjer i DiaGenic ASA og Praveen Sharma har kjøpt 266.213 aksjer i DiaGenic ASA til kurs NOK 2,45 per aksje. Etter denne transaksjonen eier Capveen AS ingen aksjer i DiaGenic og Praveen Sharma eier 515.290 aksjer i DiaGenic i tillegg til 16.000 opsjoner. Sharma øker dermed sin eksponering i DiaGenic ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Kontaktpersoner:

Henrik Lund, administrerende direktør

Telefon: 47 909 71 219

E-mail: henrik.lund@diagenic.com

 

Ruben Ekbråten, finansdirektør

Telefon: 47 982 38 459

E-mail: ruben.ekbraten@diagenic.com

Om DiaGenic ASA

DiaGenic skal skape merverdi for pasienter, partnere og investorer ved å utvikle innovative og pasientvennlige metoder for tidlig påvisning av sykdommer som benytter DiaGenics unike konsept. Konseptet innebærer at en sykdom gir karakteristiske, systemiske responser i blodet som kan måles ved bruk av blodprøver.

DiaGenic er verdensledende på å identifisere disse genekspresjonssignaturene i perifert blod og har et fokus på å utvikle biomarkører innen Alzheimers sykdom etterfulgt av Parkinsons sykdom. DiaGenics utviklingsprogram innen Alzheimers sykdom inkluderer den CE merkede diagnostiske testen ADtect®, for påvisning av mild til moderat Alzheimers sykdom, og utvikling av MCItect® for å identifisere pasienter med svært tidlige stadier av Alzheimers sykdom (prodromal AD).

DiaGenic sitt konsept er beskyttet gjennom en omfattende patentportefølje. DiaGenic markedsfører sine produkter og tjenester mot ledende farmasøytiske, bildediagnostikk og diagnostiske selskaper. DiaGenic er lokalisert i Norge og notert på Oslo Børs. For mer informasjon vennligst besøk: www.diagenic.com

Om oss

DiaGenic ASA is an innovative Norwegian life sciences company founded in 1998 and listed on the Oslo Stock Exchange. DiaGenic develops patient-friendly tests for the early diagnosis of devastating diseases where early intervention is crucial for successful treatment. DiaGenic’s patented method is based on identifying disease-specific gene signatures from easily available sample material such as blood. DiaGenic's strategy is to work with research and technology partners to develop a pipeline of assays for commercialisation by major diagnostics companies. Currently DiaGenic’s first two tests for the early detection of breast cancer and Alzheimer’s disease are on track to enter extensive clinical trials during 2007. The company has been awarded substantial development grants as part of the Norwegian Research Council’s FUGE programme.

Abonner