Meldepliktig handel av primærinnsidere

Med referanse til børsmelding datert 3. november 2010 knyttet til start av tegningsperiode for reparasjonsemisjon kan DiaGenic ASA melde om at det den 17. november er gjennomført meldepliktig handel blant primærinnsiderne i DiaGenic ASA. Transaksjonene er nærmere beskrevet nedenfor.

Atul Shah, som er styremedlem i DiaGenic ASA, har gjennom nærstående selskap blitt tildelt til sammen 2.006.377 tegningsretter i reparasjonsemisjonen. Shah’s nærstående selskap har tegnet seg for 5.006.377 aksjer i emisjonen til tegningskurs NOK 0,50 per aksje. Shah’s nærstående selskap vil etter tildeling i emisjonen øke sin aksjebeholdning i selskapet fra 1.877.224 aksjer til minimum 3.883.601 aksjer og maksimum 6.883.601 aksjer, avhengig av tildelingen i emisjonen.

Praveen Sharma, som er direktør og styremedlem i DiaGenic ASA, har blitt tildelt til sammen 2.662.128 tegningsretter i reparasjonsemisjonen. Sharma har solgt 2.662.128 tegningsretter til nærstående selskap Capveen AS til kurs NOK 0,09 per tegningsrett. Videre har Sharma gjennom nærstående selskap tegnet seg for 2.662.128 aksjer i emisjonen til tegningskurs NOK 0,50 per aksje. Sharma vil etter tildeling i emisjonen øke sin direkte og indirekte aksjebeholdning i selskapet fra 2.490.764 aksjer til 5.152.892 aksjer etter tildelingen i emisjonen.

Dag Christian Christiansen, som er direktør i DiaGenic ASA, har blitt tildelt til sammen 235.136 tegningsretter i reparasjonsemisjonen. Christiansen har tegnet seg for 250.000 aksjer i emisjonen til tegningskurs NOK 0,50 per aksje. Christiansen vil etter tildeling i emisjonen øke sin aksjebeholdning i selskapet fra 220.000 aksjer til minimum 455.136 aksjer og maksimum 470.000 aksjer, avhengig av tildelingen i emisjonen.

Kontaktperson:

Erik Christensen, administrerende direktør

Telefon: 47 95939918

E-mail: erik.christensen@diagenic.com

Om DiaGenic ASA
DiaGenic er et innovativt norsk bioteknologi firma som skaper merverdi for pasienter, partnere og investorer gjennom utvikling av nye og mer pasientvennlige metoder for tidlig diagnose av sykdommer. DiaGenic er i dag verdensledende inne diagnostikk ved bruk av genutrykksanalyse i blod. Denne metoden bygger på prinsippet om at sykdom et sted i kroppen på en karakteristisk måte påvirker aktiviteten til visse gener andre steder i kroppen, for eksempel i blodet. Basert på denne metoden har DiaGenic utviklet og CE merket to tester, en for tidlig påvising av brystkreft, BCtect®, samt ADtect® for Alzheimer's sykdom. DiaGenic har en omfattende patentportefølje på sin teknologi. DiaGenic markedsfører sine produkter og tjenester både til legemiddelindustrien og til sykehus. DiaGenic er notert på Oslo Børs. For mer informasjon se www.diagenic.com.

Om oss

DiaGenic ASA is an innovative Norwegian life sciences company founded in 1998 and listed on the Oslo Stock Exchange. DiaGenic develops patient-friendly tests for the early diagnosis of devastating diseases where early intervention is crucial for successful treatment. DiaGenic’s patented method is based on identifying disease-specific gene signatures from easily available sample material such as blood. DiaGenic's strategy is to work with research and technology partners to develop a pipeline of assays for commercialisation by major diagnostics companies. Currently DiaGenic’s first two tests for the early detection of breast cancer and Alzheimer’s disease are on track to enter extensive clinical trials during 2007. The company has been awarded substantial development grants as part of the Norwegian Research Council’s FUGE programme.

Abonner