Meldepliktig handel av primærinnsidere

Med referanse til børsmelding datert 3. november 2010 knyttet til start av tegningsperiode for reparasjonsemisjon kan DiaGenic ASA melde om at det den 17. november er gjennomført meldepliktig handel blant primærinnsiderne i DiaGenic ASA. Transaksjonen er nærmere beskrevet nedenfor.

Maria Holmlund, som er styremedlem i DiaGenic ASA, har blitt tildelt 11.756 tegningsretter i reparasjonsemisjonen. Holmlund har tegnet seg for 11.756 aksjer i emisjonen til tegningskurs NOK 0,50 per aksje. Holmlund vil etter tildeling i emisjonen øke sin aksjebeholdning i selskapet fra 11.000 aksjer til 22.756 aksjer etter tildeling i emisjonen.

Derek Tobin, som er prosjektleder i DiaGenic ASA, har blitt tildelt 8.550 tegningsretter i reparasjonsemisjonen. Tobin har tegnet seg for 10.000 aksjer i emisjonen til tegningskurs NOK 0,50 per aksje. Tobin vil etter tildeling i emisjonen øke sin aksjebeholdning i selskapet fra 8.000 aksjer til minimum 16.550 aksjer og maksimum 18.000 aksjer, avhengig av tildelingen i emisjonen.

Torbjørn Lindahl, som er leder for bioinformatikk i DiaGenic ASA, har blitt tildelt til sammen 41.148 tegningsretter i reparasjonsemisjonen. Lindahl har solgt 41.148 tegningsretter på kurs NOK 0,11 per tegningsrett. Denne transaksjonen medfører ingen endring i Lindahl sin aksjebeholding, som består av 38.500 aksjer.

Kontaktperson:

Erik Christensen, administrerende direktør

Telefon: 47 95939918

E-mail: erik.christensen@diagenic.com

Om DiaGenic ASA
DiaGenic er et innovativt norsk bioteknologi firma som skaper merverdi for pasienter, partnere og investorer gjennom utvikling av nye og mer pasientvennlige metoder for tidlig diagnose av sykdommer. DiaGenic er i dag verdensledende inne diagnostikk ved bruk av genutrykksanalyse i blod. Denne metoden bygger på prinsippet om at sykdom et sted i kroppen på en karakteristisk måte påvirker aktiviteten til visse gener andre steder i kroppen, for eksempel i blodet. Basert på denne metoden har DiaGenic utviklet og CE merket to tester, en for tidlig påvising av brystkreft, BCtect®, samt ADtect® for Alzheimer's sykdom. DiaGenic har en omfattende patentportefølje på sin teknologi. DiaGenic markedsfører sine produkter og tjenester både til legemiddelindustrien og til sykehus. DiaGenic er notert på Oslo Børs. For mer informasjon se www.diagenic.com.

Om oss

DiaGenic ASA is an innovative Norwegian life sciences company founded in 1998 and listed on the Oslo Stock Exchange. DiaGenic develops patient-friendly tests for the early diagnosis of devastating diseases where early intervention is crucial for successful treatment. DiaGenic’s patented method is based on identifying disease-specific gene signatures from easily available sample material such as blood. DiaGenic's strategy is to work with research and technology partners to develop a pipeline of assays for commercialisation by major diagnostics companies. Currently DiaGenic’s first two tests for the early detection of breast cancer and Alzheimer’s disease are on track to enter extensive clinical trials during 2007. The company has been awarded substantial development grants as part of the Norwegian Research Council’s FUGE programme.

Abonner