MELDEPLIKTIG HANDEL BLANT PRIMÆRINNSIDER

Den 25. mars 2010 er det gjennomført meldepliktig handel blant primærinnsider i DiaGenic ASA. Håkon Sæterøy, som er arbeidende styreleder i DiaGenic ASA, har i dag gjennom sitt selskap Investor Corporate AS rullert en Total Return equity Swap (TRS) avtale som omfatter 135.000 aksjer. Pris per aksje ved inngåelse av avtalen er NOK 3,20, utløpsdato er satt til 25. mai 2010, og pris ved avtalens slutt er satt til NOK 3,22 per aksje. Etter disse transaksjonene eier Sæterøy direkte og indirekte 1.178.668 aksjer, samt 229.801 frittstående tegningsretter (warrants), i tillegg til de 135.000 aksjene som inngår i TRS avtalen. Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12. Kontaktperson: Dr Med Erik Christensen, administrerende direktør Telefon: +47 95939918 E-mail: erik.christensen@diagenic.com

Om oss

DiaGenic ASA is an innovative Norwegian life sciences company founded in 1998 and listed on the Oslo Stock Exchange. DiaGenic develops patient-friendly tests for the early diagnosis of devastating diseases where early intervention is crucial for successful treatment. DiaGenic’s patented method is based on identifying disease-specific gene signatures from easily available sample material such as blood. DiaGenic's strategy is to work with research and technology partners to develop a pipeline of assays for commercialisation by major diagnostics companies. Currently DiaGenic’s first two tests for the early detection of breast cancer and Alzheimer’s disease are on track to enter extensive clinical trials during 2007. The company has been awarded substantial development grants as part of the Norwegian Research Council’s FUGE programme.

Abonner