Meldepliktige handler

DiaGenic ASA melder i dag om meldepliktige handler knyttet til endelig tildeling i reparasjonsemisjonen. Det refereres også til børsmelding den 17. og 18. november 2010 knyttet meldepliktige handler blant primærinnsidere som hadde tegnet i reparasjonsemisjonen og børsmelding 23. november 2010 knyttet til tildeling av aksjer i reparasjonsemisjonen. Transaksjonene er nærmere beskrevet nedenfor.

Atul Shah, som er styremedlem i DiaGenic ASA, har gjennom nærstående selskap tegnet seg for 5.006.377 aksjer i reparasjonsemisjonen. Shah’s nærstående selskap har blitt tildelt 3.157.816 aksjer til kurs NOK 0,50 per aksje i reparasjonsemisjonen. Shah’s nærstående selskap vil etter tildeling i emisjonen øke sin beholdning i selskapet fra 1.877.224 aksjer til 5.035.040 aksjer.

Dag Christian Christiansen, som er direktør i DiaGenic ASA, tegnet seg for 250.000 aksjer i reparasjonsemisjonen. Christiansen har blitt tildelt 250.000 aksjer til kurs NOK 0,50 per aksje i reparasjonsemisjonen. Christiansen vil etter tildeling øke sin beholding i selskapet fra 220.000 aksjer til 470.000 aksjer.

Derek Tobin, som er prosjektleder i DiaGenic ASA, har tegnet seg for 10.000 aksjer i reparasjonsemisjonen. Tobin har blitt tildelt 10.000 aksjer til kurs NOK 0,50 per aksje i reparasjonsemisjonen. Tobin vil etter tildeling øke sin beholdning i selskapet fra 8.000 aksjer til 18.000 aksjer.

Kontaktperson:

Erik Christensen, administrerende direktør

Telefon: 47 95939918

E-mail: erik.christensen@diagenic.com

Om DiaGenic ASA
DiaGenic er et innovativt norsk bioteknologi firma som skaper merverdi for pasienter, partnere og investorer gjennom utvikling av nye og mer pasientvennlige metoder for tidlig diagnose av sykdommer. DiaGenic er i dag verdensledende inne diagnostikk ved bruk av genutrykksanalyse i blod. Denne metoden bygger på prinsippet om at sykdom et sted i kroppen på en karakteristisk måte påvirker aktiviteten til visse gener andre steder i kroppen, for eksempel i blodet. Basert på denne metoden har DiaGenic utviklet og CE merket to tester, en for tidlig påvising av brystkreft, BCtect®, samt ADtect® for Alzheimer's sykdom. DiaGenic har en omfattende patentportefølje på sin teknologi. DiaGenic markedsfører sine produkter og tjenester både til legemiddelindustrien og til sykehus. DiaGenic er notert på Oslo Børs. For mer informasjon se www.diagenic.com.

Om oss

DiaGenic ASA is an innovative Norwegian life sciences company founded in 1998 and listed on the Oslo Stock Exchange. DiaGenic develops patient-friendly tests for the early diagnosis of devastating diseases where early intervention is crucial for successful treatment. DiaGenic’s patented method is based on identifying disease-specific gene signatures from easily available sample material such as blood. DiaGenic's strategy is to work with research and technology partners to develop a pipeline of assays for commercialisation by major diagnostics companies. Currently DiaGenic’s first two tests for the early detection of breast cancer and Alzheimer’s disease are on track to enter extensive clinical trials during 2007. The company has been awarded substantial development grants as part of the Norwegian Research Council’s FUGE programme.

Abonner