MELDEPLIKTIGE HANDLER BLANT PRIMÆRINNSIDERE

Den 3. april 2009 er det gjennomført meldepliktige handler blant primærinnsidere i DiaGenic ASA. Dette er en kontinuasjon av tidligere inngåtte terminforretninger og medfører ingen endring i eksponering i aksjen blant innsiderne. Transaksjonene er nærmere beskrevet nedenfor.

Praveen Sharma, som er direktør og styremedlem i DiaGenic, har inngått en terminforretning med bortfall den 16. september 2009 for kjøp av 400.000 aksjer med terminkurs NOK 3,20 per aksje. Denne kontrakten er en kontinuasjon av kontrakt inngått 13. oktober 2008 for det samme antall aksjer. Sharma har uendret 2.985.000 aksjer i direkte og indirekte eie i DiaGenic.

Håkon Sæterøy, som er styreleder i DiaGenic ASA, har inngått en terminforretning med bortfall den 16. september 2009 for kjøp av 135.000 aksjer på termin til kurs NOK 3,20 per aksje. Denne kontrakten er en kontinuasjon av kontrakt inngått 13. oktober 2008 for det samme antall aksjer og eksponeringen er dermed uendret. Sæterøy har til sammen 1.343.478 aksjer i direkte og indirekte eie.


Kontaktperson:
Dr Med Erik Christensen, administrerende direktør
Telefon: +47 95939918
E-mail: erik.christensen@diagenic.com

Om oss

DiaGenic ASA is an innovative Norwegian life sciences company founded in 1998 and listed on the Oslo Stock Exchange. DiaGenic develops patient-friendly tests for the early diagnosis of devastating diseases where early intervention is crucial for successful treatment. DiaGenic’s patented method is based on identifying disease-specific gene signatures from easily available sample material such as blood. DiaGenic's strategy is to work with research and technology partners to develop a pipeline of assays for commercialisation by major diagnostics companies. Currently DiaGenic’s first two tests for the early detection of breast cancer and Alzheimer’s disease are on track to enter extensive clinical trials during 2007. The company has been awarded substantial development grants as part of the Norwegian Research Council’s FUGE programme.

Abonner