MELDEPLIKTIGE HANDLER BLANT PRIMÆRINNSIDERE

Den 16. november 2009 er det gjennomført meldepliktige handler blant primærinnsidere i DiaGenic ASA. Primærinnsiderne har innløst tidligere inngåtte terminforretninger ved å kjøpe til sammen 1.245.000 aksjer i DiaGenic. Videre er det inngått Total Return equity Swap (TRS) avtaler for underliggende 835.000 aksjer. Det er ingen endring i eksponering i aksjen ved denne transaksjonen blant innsiderne. Transaksjonene er nærmere beskrevet nedenfor. Erik Christensen, som er administrerende direktør i DiaGenic ASA, innløst en terminforretning ved kjøp av 50.000 aksjer i DiaGenic til en terminkurs på NOK 2,71 per aksje. Christensen eier etter transaksjonen til sammen 150.000 aksjer i selskapet. Håkon Sæterøy, som er arbeidende styreleder i DiaGenic ASA, har innløst to terminforretninger ved kjøp av 135.000 aksjer til terminkurs NOK 3,22 per aksje og kjøp av 100.000 aksjer til terminkurs NOK 2,71 per aksje. Sæterøy har gjennom sitt heleide selskap Investor Corporate AS inngått en Total Return equity Swap (TRS) avtale som omfatter 135.000 aksjer i DiaGenic. Utløpsdato for avtalen er 26. januar 2010 og prisen er satt til NOK 3,24 per aksje. Etter disse transaksjonene eier Sæterøy direkte og indirekte 1.241.478 aksjer i tillegg til de 135.000 aksjene som inngår i TRS avtalen. Praveen Sharma, som er direktør og styremedlem i DiaGenic, har innløst to terminforretninger ved kjøp av 260.000 aksjer til terminkurs NOK 2,71 per aksje, og 700.000 aksjer til terminkurs NOK 3,06 per aksje. Sharma har inngått en Total Return equity Swap (TRS) avtale som omfatter 700.000 aksjer i DiaGenic. Utløpsdato for avtalen er 16. januar 2010 og prisen er satt til NOK 3,08 per aksje. Etter disse transaksjonene eier Sharma 2.295.000 aksjer i tillegg til de 700.000 aksjene som inngår i TRS avtalen. Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12. Kontaktperson: Dr Med Erik Christensen, administrerende direktør Telefon: +47 95939918 E-mail: erik.christensen@diagenic.com

Om oss

DiaGenic ASA is an innovative Norwegian life sciences company founded in 1998 and listed on the Oslo Stock Exchange. DiaGenic develops patient-friendly tests for the early diagnosis of devastating diseases where early intervention is crucial for successful treatment. DiaGenic’s patented method is based on identifying disease-specific gene signatures from easily available sample material such as blood. DiaGenic's strategy is to work with research and technology partners to develop a pipeline of assays for commercialisation by major diagnostics companies. Currently DiaGenic’s first two tests for the early detection of breast cancer and Alzheimer’s disease are on track to enter extensive clinical trials during 2007. The company has been awarded substantial development grants as part of the Norwegian Research Council’s FUGE programme.

Abonner