MELDEPLIKTIGE HANDLER BLANT PRIMÆRINNSIDERE

Den 15. januar 2010 er det gjennomført meldepliktige handler blant primærinnsidere i DiaGenic ASA. Primærinnsiderne har innløst Total Return equity Swap (TRS) avtaler for underliggende 835.000 aksjer. Primærinnsiderne har deretter inngått nye TRS avtaler for underliggende 835.000 aksjer. Det er ingen endring i eksponering i aksjen ved denne transaksjonen blant innsiderne. Transaksjonene er nærmere beskrevet nedenfor. Håkon Sæterøy, som er arbeidende styreleder i DiaGenic ASA, har gjennom sitt heleide selskap Investor Corporate AS innløst en Total Return equity Swap (TRS) avtale som omfatter 135.000 aksjer til en pris på NOK 3,24 per aksje, med utløpsdato 26. januar 2010. Sæterøy har deretter inngått en ny TRS avtale som omfatter 135.000 aksjer med utløpsdato 25. mars 2010 og til en pris på NOK 3,27 per aksje. Etter disse transaksjonene eier Sæterøy direkte og indirekte 1.396.478 aksjer samt 155.000 warrants (som ble vedtatt utstedt på ekstraordinær generalforsamling 18. desember 2009), i tillegg til de 135.000 aksjene som inngår i TRS avtalen. Praveen Sharma, som er direktør og styremedlem i DiaGenic, har innløst en Total Return equity Swap (TRS) avtale som omfatter 700.000 aksjer til en pris på NOK 3,08 per aksje, med utløpsdato 16. januar 2010. Videre har Sharma inngått en ny TRS avtale som omfatter 700.000 aksjer med utløpsdato 15. mars 2010 og til en pris NOK 3,11 per aksje. Etter disse transaksjonene eier Sharma 2.295.000 aksjer i tillegg til de 700.000 aksjene som inngår i TRS avtalen. Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12. Kontaktperson: Dr Med Erik Christensen, administrerende direktør Telefon: +47 95939918 E-mail: erik.christensen@diagenic.com

Om oss

DiaGenic ASA is an innovative Norwegian life sciences company founded in 1998 and listed on the Oslo Stock Exchange. DiaGenic develops patient-friendly tests for the early diagnosis of devastating diseases where early intervention is crucial for successful treatment. DiaGenic’s patented method is based on identifying disease-specific gene signatures from easily available sample material such as blood. DiaGenic's strategy is to work with research and technology partners to develop a pipeline of assays for commercialisation by major diagnostics companies. Currently DiaGenic’s first two tests for the early detection of breast cancer and Alzheimer’s disease are on track to enter extensive clinical trials during 2007. The company has been awarded substantial development grants as part of the Norwegian Research Council’s FUGE programme.

Abonner