MELDEPLIKTIGE HANDLER BLANT PRIMÆRINNSIDERE

Den 14. april 2010 er det gjennomført meldepliktige handler blant primærinnsidere i DiaGenic ASA. Primærinnsiderne har solgt til sammen 240.000 aksjer i DiaGenic. Samtidig er det inngått Total Return equity Swap (TRS) avtaler for de underliggende 240.000 aksjer. Det er dermed ingen endring i eksponering i aksjen ved denne transaksjonen blant innsiderne. Transaksjonene er nærmere beskrevet nedenfor. Håkon Sæterøy, som er arbeidende styreleder i DiaGenic ASA, har gjennom sitt heleide selskap Investor Corporate AS solgt 200.000 aksjer til kurs NOK 3,55 per aksje. Videre har Sæterøy inngått en Total Return equity Swap (TRS) avtale som omfatter 200.000 aksjer i DiaGenic. Utløpsdato for avtalen er 14. juli 2010 og prisen er satt til NOK 3,59 per aksje. Etter disse transaksjonene eier Sæterøy direkte og indirekte 978.668 aksjer, samt 229.801 frittstående tegningsretter (warrants) i tillegg til 335.000 aksjer som inngår i to TRS avtaler. Dag Christian Christiansen, som er direktør i DiaGenic ASA, har solgt 40.000 aksjer til kurs NOK 3,55 per aksje. Videre har Christiansen inngått en Total Return equity Swap (TRS) avtale som omfatter 40.000 aksjer i DiaGenic. Utløpsdato for avtalen er 14. juli 2010 og prisen er satt til NOK 3,59 per aksje. Etter disse transaksjonene eier Christiansen 220.000 aksjer, samt 10.000 frittstående tegningsretter (warrants), i tillegg til de 40.000 aksjene som inngår i TRS avtalen. Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12. Kontaktperson: Dr Med Erik Christensen, administrerende direktør Telefon: +47 95939918 E-mail: erik.christensen@diagenic.com

Om oss

DiaGenic ASA is an innovative Norwegian life sciences company founded in 1998 and listed on the Oslo Stock Exchange. DiaGenic develops patient-friendly tests for the early diagnosis of devastating diseases where early intervention is crucial for successful treatment. DiaGenic’s patented method is based on identifying disease-specific gene signatures from easily available sample material such as blood. DiaGenic's strategy is to work with research and technology partners to develop a pipeline of assays for commercialisation by major diagnostics companies. Currently DiaGenic’s first two tests for the early detection of breast cancer and Alzheimer’s disease are on track to enter extensive clinical trials during 2007. The company has been awarded substantial development grants as part of the Norwegian Research Council’s FUGE programme.

Abonner