MELDEPLIKTIGE HANDLER BLANT PRIMÆRINNSIDERE

Det vises til børsmelding fra DiaGenic ASA ("DiaGenic" eller "Selskapet") den 8. mars i forbindelse med den plasserte rettede emisjonen, der Selskapets ledelse og styrets medlemmer har tegnet seg og har blitt allokert aksjer. Primærinnsidere har til sammen blitt allokert 825.000 aksjer til tegningskurs NOK 0,60 per aksje. Transaksjonene er nærmere beskrevet nedenfor.

Henrik Lund, som er styreleder i DiaGenic, har blitt tildelt 83.333 aksjer i emisjonen. Lund vil etter gjennomført emisjonen øke sin beholdning fra 40.000 aksjer til 123.333 aksjer i Selskapet.

Patrik Dahlen, som er nestleder i styret i DiaGenic, har blitt tildelt 250.000 aksjer i emisjonen. Dahlen vil etter gjennomført emisjon øke sin beholdning fra 0 aksjer til 250.000 aksjer i Selskapet.

Ingrid Wiik, som er styremedlem i DiaGenic, har blitt tildelt 125.000 aksjer i emisjonen. Wiik vil etter gjennomført emisjon øke sin beholdning fra 20.000 aksjer til 145.000 aksjer i Selskapet.

Tom Pike, som er styremedlem i DiaGenic, har blitt tildelt 100.000 aksjer i emisjonen. Pike vil etter gjennomført emisjon øke sin beholdning fra 0 aksjer til 100.000 aksjer i Selskapet.

Paul de Potocki, som er administrerende direktør i DiaGenic, har blitt tildelt 100.000 aksjer i emisjonen. Potocki vil etter gjennomført emisjon øke sin beholdning fra 0 aksjer og 1.000.000 opsjoner, til 100.000 aksjer og 1.000.000 opsjoner i Selskapet.

Magnus Sjögren, som er medisinsk direktør i DiaGenic, har blitt tildelt 66.667 aksjer i emisjonen. Sjögren vil etter gjennomført emisjon øke sin beholdning fra 0 aksjer og 85.000 opsjoner, til 66.667 aksjer og 85.000 opsjoner i Selskapet.

Ruben Ekbråten, som er finansdirektør i DiaGenic, har blitt tildelt 100.000 aksjer i emisjonen. Ekbråten vil etter gjennomført emisjon øke sin beholdning fra 1.199 aksjer og 85.000 opsjoner, til 101.199 aksjer og 85.000 opsjoner i Selskapet.

Gjennomføringen av den rettede emisjonen vil være betinget av at (i) alle nødvendige selskapsbeslutninger er gyldig truffet, herunder men ikke begrenset til godkjennelse av den ekstraordinære generalforsamling i Selskapet som forventes avholdt rundt 2. april 2013, og (ii) registrering av forhøyelse av aksjekapital i Selskapet i forbindelse med den rettede emisjonen i Foretaksregisteret.

Kontaktperson:

Paul de Potocki, Administrerende Direktør

Telefon: 47 2324 8950

E-mail: paul.depotocki@diagenic.com

Om DiaGenic ASA

DiaGenic skaper merverdi for pasienter, partnere og investorer gjennom utvikling av innovative og pasientvennlige in vitro diagnostiske (IVD) produkter for tidlig diagnose av sykdommer. Selskapets proprietære konsept innebærer at en sykdom fremkaller systemiske reaksjoner i blodet unik for sykdommen, og som kan måles ved hjelp av en blodprøve. DiaGenic er verdensledende i å identifisere genekspresjonssignaturer i blod og er fokusert på utvikling av biomarkør baserte IVD produkter innen Alzheimers sykdom. Selskapet beskytter sin teknologi gjennom en omfattende patentportefølje. DiaGenic er et norsk selskap notert på Oslo Børs. For mer informasjon vennligst besøk: www.diagenic.com

Om oss

DiaGenic ASA is an innovative Norwegian life sciences company founded in 1998 and listed on the Oslo Stock Exchange. DiaGenic develops patient-friendly tests for the early diagnosis of devastating diseases where early intervention is crucial for successful treatment. DiaGenic’s patented method is based on identifying disease-specific gene signatures from easily available sample material such as blood. DiaGenic's strategy is to work with research and technology partners to develop a pipeline of assays for commercialisation by major diagnostics companies. Currently DiaGenic’s first two tests for the early detection of breast cancer and Alzheimer’s disease are on track to enter extensive clinical trials during 2007. The company has been awarded substantial development grants as part of the Norwegian Research Council’s FUGE programme.

Abonner