Planlagt rettet emisjon

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, HONG KONG OR THE UNITED STATES OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL. PLEASE SEE THE IMPORTANT NOTICE AT THE END OF THIS STOCK EXCHANGE NOTICE.

Oslo, 7. mars 2013

Det vises til børsmelding fra DiaGenic ASA (“DiaGenic” eller “Selskapet”, ticker “DIAG”) publisert 15. februar 2013 vedrørende en mulig rettet emisjon i Selskapet. Selskapet har bestemt å iverksette en rettet emisjon med bruttoproveny på ca. 30 millioner kroner gjennom utstedelse av nye aksjer i Selskapet rettet mot norske og internasjonale investorer etter stengetid på Oslo Børs i dag (den “Rettede Emisjonen”). Selskapet har engasjert DNB Markets som finansiell rådgiver og bookrunner (“Bookrunner”) for den Rettede Emisjonen.

Den Rettede Emisjonen omfatter et tilbud rettet (i) mot de 100 største aksjonærene i Selskapet som er registrert i VPS den 7. mars 2013, Selskapets ledelse og styrets medlemmer, samt utvalgte eksterne investorer, hvor det totale antall investorer er begrenset til 149 og minste ordre og allokering er blitt fastsatt til 10 000 kroner, og (ii) mot andre eksisterende aksjonærer og eksterne investorer hvor minste ordre og allokering er blitt fastsatt til det kronebeløp som tilsvarer 100 000 euro, som lovlig kan delta i den Rettede Emisjonen. Det endelige antall aksjer og den pris som skal betales per aksje i den Rettede Emisjonen fastsettes av styret basert på en “bookbuilding-prosess”.

Selskapets største aksjonærer og andre investorer har pre-kommittert seg til å tegne nye aksjer for mer enn 15 millioner kroner. I tillegg har Selskapets ledelse og styrets medlemmer pre kommittert tegning av nye aksjer verdt ca. 0,5 millioner kroner.

Nettoprovenyet fra den rettede emisjonen vil bli brukt til å finansiere selskapets driftskostnader og å oppnå nært forestående og viktige milepæler innen produktutvikling. Prioriterte oppgaver er validering og CE-merking av MCItect ® og ADtect ®, fullføring av AMYtectTM studien i samarbeid med GE Healthcare, samt gjennomføring av et første møte med Food and Drug Administration (FDA), som et ledd i prosessen mot regulatorisk godkjennelse i USA . Parallelt vil selskapet fortsette å vurdere muligheter for å oppnå kommersielt meningsfulle partnerskap for sine produkter etter henholdsvis CE-merking og resultater fra fullført AMYtect studie, samt vurdere salg av selskapet på en verdivurdering som er attraktiv for aksjonærene.

Bookbuilding-perioden begynner i dag 7. mars 2013 klokken 16:30 norsk tid, og avsluttes 8. mars 2013 klokken 08:00 norsk tid. Selskapet og Bookrunner kan imidlertid når som helst og uten varsel bestemme å avslutte eller forlenge bookbuilding-perioden.

Gjennomføring av den Rettede Emisjonen vil være betinget av at (i) alle nødvendige selskapsbeslutninger er gyldig truffet, herunder men ikke begrenset til godkjennelse av den ekstraordinære generalforsamling i Selskapet som forventes avholdt rundt 2. april 2013 (“EGF”), og (ii) registrering av forhøyelse av aksjekapital i Selskapet i forbindelse med den Rettede Emisjonen i Foretaksregisteret.

Betinget av vellykket plassering av den Rettede Emisjonen, har styret intensjon om å foreslå en etterfølgende reparasjonsemisjon (det “Etterfølgende Tilbudet”). Tegningskursen i det Etterfølgende Tilbudet vil være den samme som i den Rettede Emisjonen. Selskapets aksjeeiere per 7. mars 2013 (som registrert i aksjeeierregisteret i VPS den 12. mars 2013), bortsett fra aksjeeiere som tildeles aksjer i den Rettede Emisjonen, vil motta omsettelige tegningsretter basert på deres aksjeinnhav på nevnte dato. Aksjeeiere som er hjemhørende i en jurisdiksjon hvor slikt tilbud ville være ulovlig, eller vil (i andre jurisdiksjoner enn Norge) medføre krav om godkjennelse av prospekt, registrering eller tilsvarende handlinger, vil ikke kunne delta i det Etterfølgende Tilbudet. Oppstart av det Etterfølgende Tilbudet vil være betinget av (i) alle nødvendige selskapsbeslutninger er gyldig truffet, herunder men ikke begrenset til godkjennelse av EGF, og (ii) at prospektet utarbeides i samsvar med verdipapirhandelloven og blir godkjent av Finanstilsynet. Forutsatt en vellykket plassering av den Rettede Emisjonen, vil DiaGenic aksjen med virkning fra og med 8. mars 2013 bli handlet uten rett til å delta i det Etterfølgende Tilbudet (eks dato).

Important Notice

The contents of this announcement have been prepared by, and are the sole responsibility of, the Company. The Company's manager is acting exclusively for the Company and no one else, and will not be responsible to anyone other than the Company for providing the protections afforded to their respective clients, or for advice in relation to the contemplated Private Placement, the Subsequent Offering, the contents of this announcement or any of the matters referred to herein. The Private Placement, the Subsequent Offering and the distribution of this announcement and other information in connection with the Private Placement and the Subsequent Offering may be restricted by law in certain jurisdictions. The Company assumes no responsibility in the event there is a violation by any person of such restrictions. Persons into whose possession this announcement or such other information should come are required to inform themselves about, and to observe, any such restrictions. This announcement may not be used for, or in connection with, and does not constitute, any offer of securities for sale in the United States or in any other jurisdiction.

The Private Placement and the Subsequent Offering will not be made in any jurisdiction or in any circumstances in which such offer or solicitation would be unlawful. This announcement is not for distribution, directly or indirectly in or into any jurisdiction in which it is unlawful to make any such offer or solicitation to such person or where prior registration or approval is required for that purpose. No steps have been taken or will be taken relating to the Private Placement or the Subsequent Offering in any jurisdiction outside of Norway in which such steps would be required. Neither the publication and/or delivery of this announcement shall under any circumstances imply that there has been no change in the affairs of the Company or that the information contained herein is correct as of any date subsequent to the earlier of the date hereof and any earlier specified date with respect to such information.

This announcement is not for publication or distribution, directly or indirectly, in the United States (including its territories and possessions, any state of the United States and the District of Columbia). This announcement does not constitute or form part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States. Securities may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration. The shares of the Company, including the shares to be issued in the Private Placement and the Subsequent Offering, have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "US Securities Act") or with any securities regulatory authority of any state or other jurisdiction of the United States, and may not be offered or sold in the United States or to, or for the account of, U.S. persons (as such term is defined in Regulation S under the US Securities Act), except pursuant to an effective registration statement under, or an exemption from the registration requirements of, the US Securities Act. All offers and sales outside the United States will be made in reliance on Regulation S under the US Securities Act. There will be no public offer of securities in the United States.

This announcement does not constitute an offering circular or prospectus in connection with an offering of securities of the Company. Investors must neither accept any offer for, nor acquire, any securities to which this document refers, unless they do so on the basis of the information contained in relevant offering documentation to be distributed and made available by the Company only to qualified persons in certain jurisdictions where an offer may be made (if an offer is made). This announcement does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy or subscribe for, any securities and cannot be relied on for any investment contract or decision.

This information is subject of the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.

Kontaktperson:

Paul de Potocki, Administrerende Direktør

Telefon: 47 2324 8950

E-mail: paul.depotocki@diagenic.com

Om DiaGenic ASA

DiaGenic skaper merverdi for pasienter, partnere og investorer gjennom utvikling av innovative og pasientvennlige in vitro diagnostiske (IVD) produkter for tidlig diagnose av sykdommer. Selskapets proprietære konsept innebærer at en sykdom fremkaller systemiske reaksjoner i blodet unik for sykdommen, og som kan måles ved hjelp av en blodprøve. DiaGenic er verdensledende i å identifisere genekspresjonssignaturer i blod og er fokusert på utvikling av biomarkør baserte IVD produkter innen Alzheimers sykdom. Selskapet beskytter sin teknologi gjennom en omfattende patentportefølje. DiaGenic er et norsk selskap notert på Oslo Børs. For mer informasjon vennligst besøk: www.diagenic.com

Abonner