PRESENTASJON AV RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2008

DiaGenic ASA presenterer rapport for 2. kvartal fredag den 22. august kl 08:30. Presentasjonen
avholdes i selskapets lokaler, Grenseveien 92 (Helsfyr), Oslo.

Presentasjonen kan også følges på webcast med følgende link:
http://media01.smartcom.no/Microsite/register.aspx?eventid=3344

Etter presentasjonen vil også webcast være tilgjengelig `on demand` på hjemmesiden
www.diagenic.com under `Investor relations`.

Abonner