PRESENTASJON AV RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2008

DiaGenic ASA presenterer rapport for 4. kvartal torsdag den 19. februar kl 08:30. Presentasjonen
avholdes i selskapets lokaler, Grenseveien 92 (Helsfyr), Oslo.

Presentasjonen kan også følges på webcast med følgende link:
http://nongrata.seria.net/no_cast.php?id=2725
Etter presentasjonen vil også webcast være tilgjengelig `on demand` på hjemmesiden
www.diagenic.com under `Investor relations`.

Abonner