RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2008

Styret i DiaGenic har den 29.april behandlet rapport for 1. kvartal 2008. Kvartalsrapport og presentasjonsmateriale følger vedlagt.

Hovedpunkter i kvartalsrapporten er:
- Patent for Alzheimers sykdom innvilget for Europa
- Inklusjon av pasienter for den indiske studien er fullført
- Utvikling av et diagnostisk produkt for Parkinsons sykdom initiert
- Økt anerkjennelse globalt etter vitenskaplige presentasjoner

Hovedpunkter etter kvartalets slutt:
- MoU for distribusjon av brystkrefttest i India

Ved kvartalets utløp mottok DiaGenic informasjon fra European Patent Office at de vil innvilge patentsøknad for diagnostisering av Alzheimers sykdom ved bruk av blodprøver og analyse av genuttrykk. Når patentet utstedes vil det være gyldig i 19 europeiske land.

Inklusjonen til den omfattende kliniske multisenterstudie i India er fullført, med blodprøver fra 9 forskjellige sykehus.

Utvikling av et produkt for tidlig diagnostikk for Parkinsons sykdom er initiert med finansiering fra Michael J. Fox Foundation. Basert på informasjon om informative prober både fra vår samarbeidspartner i USA (Dr Clemens Scherzer fra Brigham and Womens Hospital og Harvard Medical School) og fra egen forskning har DiaGenic nå satt sammen et genutvalg for videre utprøvning gjennom kliniske studer.

DiaGenic har presentert vitenskaplige data ved årsmøtet til 5th International Pharmaco-Economic Conference on Alzheimer’s Disease (IPECAD) i Newark, USA. DiaGenic presenterte nye data som viser at vår Alzheimers prototyp gir jevn treffsikkerhet uavhengig av grad av sykdom. Vårt produkt kan dermed bli et nyttig verktøy i deteksjon av mild til moderat Alzheimers sykdom.

Selskapets likvider utgjorde 31. mars 2008 NOK 12.4 mill.
Driftskostnader for 1. kvartal 2008 utgjorde NOK 7,9 mill.
Selskapet har inngått mandatavtale med Kaupthing som rådgiver til å bistå ved neste emisjon. Selskapet har i samråd med rådgiver besluttet å ikke gjennomføre emisjonen før etter at informasjonen knyttet til rapport for 1. kvartal er kommunisert til markedet.

Hovedpunkter etter kvartalets slutt:
- MoU for distribusjon av brystkrefttest i India
Styret i DiaGenic har godkjent en signert ”Memorandum of Understanding” (MoU) mellom DiaGenic og SRL Ranbaxy LTD Denne MoU omhandler distribusjonsavtale hvor SRL Ranbaxy blir partner for DiaGenics test for diagnostisering av brystkreft i India og nærliggende områder. En endelig avtale skal innebære at testen vil bli markedsført og solgt i det indiske markedet av SRL Ranbaxy, som er Indias største laboratoriekjede med mer enn 700 innsamlingssteder og laboratorier fordelt i hele regionen. DiaGenic vil motta i størrelsesorden NOK 300 per test netto med dagens valutakurser.


For nærmere opplysninger henvises til vedlagte kvartalsrapport og presentasjonsmateriale.


Kontaktperson:
Dr Med Erik Christensen, administrerende direktør
Telefon: +47 95939918
e-mail: erik.christensen@diagenic.com

Om oss

DiaGenic ASA is an innovative Norwegian life sciences company founded in 1998 and listed on the Oslo Stock Exchange. DiaGenic develops patient-friendly tests for the early diagnosis of devastating diseases where early intervention is crucial for successful treatment. DiaGenic’s patented method is based on identifying disease-specific gene signatures from easily available sample material such as blood. DiaGenic's strategy is to work with research and technology partners to develop a pipeline of assays for commercialisation by major diagnostics companies. Currently DiaGenic’s first two tests for the early detection of breast cancer and Alzheimer’s disease are on track to enter extensive clinical trials during 2007. The company has been awarded substantial development grants as part of the Norwegian Research Council’s FUGE programme.

Abonner

Dokumenter og linker